Home

Buurtwerk in Zoetermeer

Buurtwerk zet talent- en krachtgericht jongerenwerk in binnen de gemeente Zoetermeer. Jongeren houden de buurt levendig en zorgen voor een frisse wind. Ze hebben energie, zijn creatief en zijn graag buiten. Daarom richten we ons op hun kracht. Dromen, kansen en kwaliteiten van jongeren (en bewoners) staan centraal in ons werk.

Bevlogen professionals
Ons team jongerenwerk jaagt talenten en participatie van jongeren aan. Onze jongerenwerkers zijn actief op de straat. Zij vinden en binden groepen op straat en ondersteunen jongeren om problemen aan te pakken. Onze bevlogen professionals werken outreachend, verbindend en bemiddelen daar waar nodig. Met zorgvuldige aandacht voor de balans tussen talentontwikkeling, zorg en veiligheid.

Het jongerenwerk is benaderbaar en dichtbij
Iedere wijk van Zoetermeer heeft een vaste jongerenwerker. Deze kent de jongeren, bewoners en partners in de wijk op zijn duimpje. Jongerenwerkers zetten in op dromen, kansen en capaciteiten van jongeren. Zij ondersteunen bij initiatieven en weten jongeren toe te leiden naar bestaande voorzieningen op het gebied van vrijetijdsbesteding, hulp en zorg.

Jongerenwerkers doen wat werkt én nodig is
Jongerenwerkers werken wijkoverstijgend en richten zich op overlastgevende en moeilijk bereikbare jongeren. Zij gaan naar jongeren toe, kennen hen en worden gekend. Ze analyseren groepsgedrag en sturen dat bij. Jongerenwerkers laten jongeren kansen zien en stimuleren hen deze te benutten. Maar ze confronteren hen net zo goed met onacceptabel gedrag en de consequenties daarvan. Jongerenwerkers bezoeken alle bekende hangplekken en geven opvolging aan overlastklachten. Het team streetwork verzorgt ook jongerencoaching. Hierbij worden jongeren intensief gecoacht en ondersteunt in het oplossen van hun problemen.

Het jongerenwerk is een stedelijke opdracht in Zoetermeer, onze professionals zijn in alle wijken actief en aanwezig.