Buurtwerk Logo

Zijn, willen, doen

Bij Buurtwerk en in social werk staat zelfsturing en krachtgericht werken centraal. Door subsidie vanuit de Europese Unie (ESF) is het mogelijk extra aandacht te besteden aan deze manier van werken. Hiermee geven we richting aan het zijn, willen en doen van Buurtwerkers.

Goede ondersteuning

Buurtwerk werkt met 90 verschillende beroepskrachten vanuit een krachtgerichte methodiek aan de zelfredzaamheid van wijkbewoners; jeugdigen én volwassenen. Bij krachtgericht werken wordt de focus gelegd op de kracht en energie die iemand in zich heeft. Dat vraagt om specifieke vaardigheden en kennis. Het werk vraagt grote flexibiliteit van het personeel. Zij moeten nog sneller kunnen schakelen dan voorheen om goed te kunnen inspelen op alle ontwikkelingen. En het verschil te  blijven maken voor de doelgroepen.  Het gaat steeds meer over veranderkracht, persoonlijkheid en rollen. Sociaal werk vraagt om kennis van je zelf als persoon als belangrijkste instrument.

Investeren in eigen kracht

Met de activiteiten van ‘Buurtwerk zijn, willen, doen’ investeren we in medewerkers. Ditmaal juist op die niet-vakspecifieke competenties maar op  de eigen mobiliteit, persoonlijke vaardigheden en voorkeursrollen. Individueel en als team. Dit ESF-project geeft Buurtwerk  de kans om nog meer vorm te geven aan de ontwikkelingsgerichte cultuur; een lerende en zelfsturende organisatie met intrinsiek gemotiveerde medewerkers. Buurtwerkers werken in teams. Veelal bestaand uit professionals van verschillende disciplines met diverse kwaliteiten en  profielen. Het is in een dergelijk multidisciplinair team van belang  snel te zien en begrijpen hoe je elkaar kunt versterken. Het levert direct voordeel op om te weten welke kansen en risico’s je tegen kan komen in de samenwerking. Dit voorkomt stress en bevordert persoonlijke en teameffectiviteit. Het ESF-traject ‘Duurzame inzetbaarheid’ biedt Buurtwerkers inzicht maar ook praktische handvatten om zich in een door hen persoonlijk gewenste  richting te ontwikkelen. Wanneer de rollen die je inzet goed passen bij wie je bent en wat je wilt, levert dat ontzettend  veel energie op!

 

Uitgelicht nieuws

Video

×