Home

Workshops Nieuw in Rotterdam

Workshop Welkom in Nederland
Een laagdrempelige workshop voor niet-inburgeringsplichtige migranten. U krijgt een beeld van de omgangsvormen in Nederland, een uitleg over de diverse mogelijkheden voor taallessen en de normen en waarden in Nederland zoals diversiteit en gelijkheid,
gelijkwaardigheid en democratie.

Workshop Inburgering en taalonderwijs
Deze workshop gaat over de regels en verplichtingen rondom inburgeren. Nieuw in Rotterdam helpt u bij het vinden van een school in de buurt, uw registratie bij DUO, het aanvragen van inburgeringsexamens en andere regelzaken rondom uw inburgering.

Workshop Meedoen
Om u thuis te voelen, is er meer nodig dan kennis: daadwerkelijk meedoen en participeren. Een goede manier om nieuwe mensen te ontmoeten en de taal te leren, is meedoen in de buurt en uitvoeren van vrijwilligerswerk. Deze workshop geeft ook informatie over de
arbeidsmarkt en het benutten van kansen en de mogelijkheden in de wijk, waaronder de Huizen van de Wijk.

Workshop Gezondheidszorg
Een informatieve bijeenkomst over de gezondheidszorg en voorzieningen in Nederland. U krijgt antwoord op vragen zoals: hoe maak ik een afspraak met een huisarts, wanneer moet ik naar de tandarts, wat doet het Centrum Jeugd en Gezin en van welke voorzieningen kan
ik gebruik maken?

Raad en Daad: een-op-een ondersteuning
Onze Raad en Daad coaches helpen u graag bij al uw vragen rondom inburgeren, meedoen in de wijk en gezondheidszorg. Zij begeleiden u bijvoorbeeld met het vinden van een inburgerschool, vrijwilligerswerk of een huisarts bij u in de buurt. Ook ondersteunen zij u bij de aanvraag van herwaardering diploma’s, inburgerexamens enz.

Meet-ups
Wij organiseren regelmatig meet-ups in de wijken van Rotterdam. Dit zijn thema- en ontmoetingsgerichte bijeenkomsten samen met (wijk-)partners en/of deskundigen. Bijvoorbeeld over het schoolsysteem, het consultatiebureau of andere onderwerpen
die u belangrijk vindt. Laat het ons weten!

Contact
Als u informatie wilt over workshops die voor u interessant kunnen zijn of u heeft behoefte aan een individueel gesprek dan kunt u mailen naar Nir@buurtwerk.nl. Wij nemen dan contact met u op.