Buurtwerk Logo

Wie zijn we?

Buurtwerk is actief in regio Zuid-Holland in het sociale domein en biedt integrale dienstverlening voor volwassenwerk, jeugd- en jongerenwerk. Buurtwerk staat voor een wijk- en buurtgerichte aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Ons uitgangspunt is tweeledig; bijdragen aan het welzijn van bewoners én aan de sociale kwaliteit van buurten. Waar bewoners samenwerken, samenleven en gezamenlijk vormgeven aan de kansen en mogelijkheden in hun buurt. We inspireren en bevragen mensen naar hun talenten en we benutten de  aanwezige krachten van bewoners, ondernemers en de omgeving.

Onze aanpak

We werken met onze krachtgerichte methodiek, geïnspireerd door het Asset Based Community Development. Ofwel kans-gedreven en risico-gestuurd door een positieve benadering van de professional. Krachtig want we staan dichtbij de bewoner en de uitdagingen van de buurt. We leveren maatwerk door te werken vanuit de (indirecte) vraag van bewoners en buurt. We werken in het gebied en in de wijken waardoor we kansen signaleren voor buurten en bewoners, en vertalen die signalen naar concrete ondersteuning. We investeren in en benutten de aanwezige krachtbronnen van de omgeving en de bewoners.

Onderdeel van de SWKGroep

Wij zijn onderdeel van Stichting SWKGroep. Een onderneming in buurtwerk, kinderopvang en zorg in Nederland. De SWKGroep biedt ons bestuurlijke en bedrijfskundige ondersteuning. Vanuit haar visie ontwikkelt de SWKGroep eigentijdse concepten voor oplossingen in zorg, welzijn, kinderopvang en onderwijs. En brengt deze in de praktijk. De werkwijze is innovatief, kostenefficiënt, sociaal én gericht op kwaliteit en samenwerking. Wij investeren in eigen kracht! Door het delen van elkaars kennis, ervaring en netwerk. Hierdoor kunnen wij ons volledig richten op het buurtwerk.

 

Uitgelicht nieuws

Social media

Video

Buurtwerk 010nu YouTube
Buurtwerk YouTube

×