Buurtwerk Logo

Volwassenenwerk

We voelen ons betrokken bij mensen. Zeker bij kwetsbare mensen. Maar ook bij de mensen die iets voor elkaar willen betekenen in een wijk. Onze rol is om de sociale samenhang van een buurt te verstevigen. Zodat iedere bewoner daarvan profiteert.

We zetten ons in voor alle wijkbewoners
De meeste mensen zijn prima zelf in staat hun sociale leven en vrijetijdsbesteding te organiseren. Voor deze groep beperkt onze rol zich tot uitnodigen, faciliteren en adviseren. Samen met de bewoners van de wijk hebben we allerlei leuke activiteiten opgezet. Van workshops bloemschikken tot een klusjesbureau. Van computerles tot een wijkrestaurant. Of je nu een activiteit bedenkt, organiseert, geeft of volgt. Iedereen is welkom.

Maar meedoen is niet voor iedereen vanzelfsprekend
Sommige mensen dreigen door beperkte zelfredzaamheid of door risicogedrag buiten de boot te vallen. Daarom hebben we een speciaal aanbod voor mensen met psychiatrische problematiek. Voor licht verstandelijk gehandicapten. Voor anderstaligen. En we hebben een programma om ouderen vitaal en zelfredzaam te houden. We zorgen ervoor dat ook mensen in een kwetsbare positie mee kunnen doen aan alle activiteiten. Daarbij werken we heel graag samen met onze partnerorganisaties in de wijk

Uitgelicht nieuws

Social media

Video

Buurtwerk 010nu YouTube
Buurtwerk YouTube

×