Buurtwerk Logo

Volwassenenwerk

We voelen ons betrokken bij mensen. Zeker bij kwetsbare mensen. Maar ook bij de mensen die iets voor elkaar willen betekenen in een wijk. Onze rol met ons volwassenenwerk is om de sociale samenhang en cohesie van een buurt te verstevigen. Zodat iedere bewoner daarvan profiteert.

Met ons volwassenenwerk zetten wij ons in voor alle buurtbewoners

De meeste mensen zijn prima zelf in staat hun sociale leven en vrijetijdsbesteding te organiseren. Voor deze groep beperkt onze rol zich tot uitnodigen, faciliteren en adviseren. Samen met de bewoners van de wijk hebben we allerlei leuke activiteiten opgezet. Van workshops bloemschikken tot een klusjesbureau. Van computerles tot een wijkrestaurant. Of je nu een activiteit bedenkt, organiseert, geeft of volgt. Iedereen is welkom.

Maar meedoen is niet voor iedereen vanzelfsprekend

Sommige mensen dreigen door beperkte zelfredzaamheid of door risicogedrag buiten de boot te vallen. Daarom hebben we een speciaal aanbod voor mensen met psychiatrische problematiek. Voor licht verstandelijk gehandicapten. Voor anderstaligen. En we hebben een programma om ouderen vitaal en zelfredzaam te houden. We zorgen ervoor dat ook mensen in een kwetsbare positie mee kunnen doen aan alle activiteiten. Daarbij werken we heel graag samen met onze partnerorganisaties in de wijk.

Uitgelicht nieuws

Video

×