Buurtwerk Logo

Kind & jeugd

Kinderen leren overal. Tijdens de lessen op school. Maar ook op straat en thuis. Ons werk is om een verbinding tussen deze drie leefwerelden te leggen: school, buurt, thuis. Wij ondersteunen en faciliteren het leerproces van kinderen samen met de ouders, de scholen en andere partners. Bovendien signaleren we waar behoefte aan is in een buurt.

Voor de kinderen zorgt Buurtwerk voor leuke én leerzame activiteiten

Kookles voor de kleintjes? Zo zijn ze eigenlijk bezig met rekenen en taal. Druk aan het knutselen? Heel erg goed voor de ontwikkeling van de fijne motoriek. En terwijl de kinderen bezig zijn, kletsen de ouders lekker bij. Ons werk voor de kinderen draagt altijd bij aan de sociale samenhang. We zijn een bindmiddel tussen jeugd, ouders, culturen én generaties in een buurt.

We werken samen met scholen aan leerzame projecten

Voorlichting over alcohol en drugs. Mediawijsheid. Social media project. Beroepenoriëntatie. Bewustwording van discriminatie. Het zijn maar een paar voorbeelden van projecten die we op scholen organiseren. Onze modules zijn vaak gericht op preventie én op het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Hiermee voorkomen we allerlei problemen in een vroeg stadium. En hiermee laten we kinderen al op jonge leeftijd ontdekken waar hun talenten liggen.

Uitgelicht nieuws

Social media

Video

Buurtwinkel Kralingseveer YouTube
Buurtwerk YouTube

×