Buurtwerk Logo

Jongerenwerk

Jongeren van 10 tot 24? Dat zijn bij uitstek bewoners die een buurt levendig houden. Omdat ze graag buiten zijn. Omdat ze creatief zijn. Omdat ze veel energie hebben. Wij stimuleren jongeren om een actieve rol te nemen. Bijvoorbeeld om de leefbaarheid van een buurt te verbeteren. Het liefst samen met andere bewoners.

Met het jongerenwerk van Buurtwerk zorgen we voor sociale samenhang in buurten

Ons jongerenwerk richt zich op alle bewoners van een buurt. Speciaal voor jongeren hebben we heel veel leuke activiteiten. Bij alles wat we organiseren, stimuleren we sociale vaardigheden. Leren we hen om zelfredzaam te zijn. Zich verantwoordelijk te voelen voor hun buurt. En zorgen we ervoor dat ze hun eigen talent ontdekken. Bovendien organiseren we de meeste activiteiten samen met de jongeren én andere buurtbewoners. Zo heeft een activiteit voor de jeugd een positief effect op de hele buurt.

Met streetwork sturen we moeilijke doelgroepen bij
Sommige jongeren veroorzaken overlast. En sommige jeugdgroepen zijn lastig bereikbaar. Onze jongerenwerkers zijn gespecialiseerd om met deze groepen in contact te komen. En om ook deze jongeren hun eigen talent te laten ontdekken. Samen met hun ouders, de scholen, politie en andere samenwerkingspartners sturen we lastige jongeren bij. Of het nu om een jeugdgroep gaat. Of om een individu.
Trajectbegeleiding
Bij risicogedrag of problematiek is er trajectbegeleiding. Dit is procesmatige pedagogische begeleiding gericht op gedragsverandering, zodat jongeren beter in staat zijn zelf regie te voeren over hun leven en ontwikkeling. Jongeren worden gecoacht hun problemen op verschillende leefgebieden zelf aan te pakken. Belemmerende factoren worden weggenomen of hanteerbaar gemaakt.
Het jeugdmentoraat ondersteunt individuele risicojongeren
Deze jongeren tussen de 12-23 jaar bevinden zich door persoonlijke en omgevingsfactoren in een probleemsituatie. De jongeren missen vaak vaardigheden en ondersteuning om zelfstandig voorwaarden te creëren voor een verantwoorde leefwijze, maar koesteren eveneens argwaan tegen hulpverlening. Het ontbreken van perspectief en gebrek aan motivatie bij de jongeren zelf, verhogen de kans op afglijden.

Om het leven van deze jongeren op de rails te krijgen, biedt het jeugdmentoraat hen individuele begeleiding. Deze richt zich zowel op praktische hulp bij zaken als huisvesting, inkomsten, schulden, arbeidstoeleiding en/of scholing, als op coaching van de jongeren in moeilijke situaties en op gedrag. De begeleiding is zodanig intensief dat de jongere daadwerkelijk het gevoel krijgt er niet alleen voor te staan.

Zien wat ons jongerenwerk allemaal doet?

Like ons op facebook: Jongerenwerk PA en/of JongerenwerkZM

Uitgelicht nieuws

Social media

Video

Buurtwinkel Kralingseveer YouTube
Buurtwerk YouTube

×