Buurtwerk Logo

Huis van de Wijk

Wat is een Huis van de Wijk?

Elke Rotterdamse wijk heeft een Huis van de Wijk. Dit is een centrale plek voor ontmoeting, meedoen, ontwikkelen en ondersteunen. Voor bewoners, sociaal ondernemers, professionals en wijkpartijen. Bewoners kunnen aan diverse activiteiten en diensten deelnemen maar ook zelf organiseren. Denk hierbij aan een wijkmaaltijd, taalcursus, sportprogramma, talentenworkshop of het klus- en tuinteam. Goede ideeën omarmen we. Kom langs, bel of e-mail ons uw idee.

Participeren, leren en ontmoeten

In de Huizen van de Wijk gaan we aan de slag, samen met vrijwilligers, stagiairs en buurtbewoners. Enthousiaste vrijwilligers doen werkervaring op als bijvoorbeeld gastheer- of vrouw, baliemedewerker, medebeheerder, schoonmaker of conciërge. En kunnen daarbij certificaten als Sociale Hygiëne, Bedrijfshulpverlening en EHBO behalen.

Leerwerkcentrum

Ons leerwerkcentrum vindt u in Huis van de Wijk Oriënt in Oosterflank. Met inzet van de Piëzo-methodiek activeert en begeleidt Buurtwerk bewoners naar passende dagbesteding. Piëzo staat voor Participatie, Integratie en Emancipatie (ontstaan in gemeente Zoetermeer). Daarbij richten we ons op ontwikkeling, perspectief en verbinding tussen mensen. Onze integrale begeleiding verloopt in fases. Bewoners ontdekken hun mogelijkheden en leren deze inzetten in de samenleving. Vooral op hun eigen manier en in een passend tempo.

Wilt u meer weten over onze aanpak? Of ons leerwerkcentrum? Bel ons via 010 455 37 99 of stuur uw vragen naar bart.grootkoerkamp@buurtwerk.nl.

Huis van de Wijk PLUS

In Rotterdam ontwikkelt Buurtwerk een Huis van de Wijk Plus in de Gerard Goosenflat. Deze plek vormt een integrale wijkvoorziening. En dat maakt het bijzonder. Hier bouwen we aan de toekomst met een eigentijds zorg, werk en welzijnsplein. Dat doen we samen met onze partners die op andere terreinen werkzaam zijn. Zo brengen we laagdrempelige toegang en intensieve zorgbegeleiding samen. Naast alle activiteiten en programma’s die we in alle Huizen van de Wijk bieden, organiseren we op deze plek gecombineerde dagbesteding. Het unieke team van wijkbewoners, ervaringsdeskundigen en zorg- en welzijnsprofessionals, creëert zelf de dagbestedingsactiviteiten.

Zorg, welzijn en dagbesteding is een krachtige combinatie waar bewoners actief, vrijwillig of met een zorgindicatie in dezelfde ruimte bezig zijn. Zo ontdekken we hoe en op welke vlakken wijkvoorzieningen en zorgarrangementen elkaar versterken.

Beheer

Sociaal beheerder

Onze sociaal beheerders zijn het aanspreekpunt in het Huis van de Wijk voor voorzieningen, organisatie en planning van activiteiten. Daarnaast bewaken zij de gastvrijheid en zorgen voor verbindingen tussen bewoners, netwerken en organisaties. Sociaal beheerders stemmen af tussen de verschillende partijen en verzamelen ideeën, vragen of wensen die in de wijk leven. U vindt onze collega’s in uw Huis van de Wijk.

Hybride beheer

In Prins Alexander (Rotterdam) zijn de Huizen van de Wijk ingericht op de toekomst. Buurtwerk kiest voor beheer met en door bewonersgroepen en formele (zorg)partijen. Hybride beheer is dus een alternatief voor de klassieke beheervorm in wijkaccommodaties door welzijn. De taken verdelen we met goede afspraken onder formele en informele wijknetwerkpartners. Buurtwerk fungeert hierbij als professionele achterwacht. Zo houden we een vinger aan de pols en hebben een adviserende rol.

Wilt u een kijkje nemen in een Huis van de Wijk. Of wilt u meer weten over onze beheervormen? Neem dan contact met ons op via 010 455 3799 of info@buurtwerk.nl. We delen onze inzichten graag.

Ruimte huren?

Buurtwerk is beheerder van de Huizen van de Wijk in Prins Alexander (Rotterdam). Met verschillende vormen van ondersteuning voor en door bewonersgroepen, lokale initiatieven, coöperaties en sociale ondernemers geven we vorm aan het sociaal beheer. Wij zien het Huis van de Wijk als knooppunt in het wijknetwerk dat zorg en welzijn verbindt. Maar ook ruimte biedt aan talentontwikkeling en dagbesteding. Dat betekent dat we met bewoners en organisaties het wijkprogramma afstemmen op de vragen, wensen en initiatieven uit uw wijk.

Gebruik en tarieven

Voor buurtbewoners of vrijwilligers die een ruimte gebruiken voor buurtinitiatieven of activiteiten, gericht op ontmoeting, participatie, zelfredzaamheid of sociale cohesie berekenen wij geen kosten. Voor het gebruik van een ruimte in een Huis van de Wijk stellen we altijd een overeenkomst op. Daarin leggen we afspraken vast over de spel- en huisregels, vorm en doel van het gebruik.

De huur van een ruimte varieert per locatie. Dit komt omdat Buurtwerk diverse huurvarianten hanteert voor uiteenlopende partijen, organisaties of bewoners. Denk hierbij aan de gesloten beurs, sociale huur en commerciële huur. Informeer in uw Huis van de Wijk naar de exacte tarieven.

Faciliteiten en programmering

Elk Huis van de Wijk faciliteert de basis, zoals een (wijk)keuken met toebehoren, wifi, inrichting accommodatie, kantoorbenodigdheden en werkplekken.

Voor de programmering in een Huis van de Wijk richten wij ons op:

  • activiteiten gericht op meedoen, ontmoeten, sport, cultuur, advies en inloop.
  • trainingen/ scholing zoals taalles, opvoedondersteuning, voorlichtingen en weerbaarheidstraining.
  • dienstverlening, zoals de wijkkeuken, boodschappenservice, onze tuin- en klussendienst.
  • ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers.
  • commerciële verhuur aan ZZP-ers, kleine bedrijven en sociaal ondernemers.

Wilt u meer weten over onze ruimten? Of wilt u in gesprek over de mogelijkheden en (huis)regels? Bel ons dan via 010 455 37 99 of stuur uw vraag naar info@buurtwerk.nl. We helpen u graag verder.

Use on demand

Met deze term verwijzen we naar de mogelijkheid om beschikbare wijkaccommodaties te gebruiken. Dit zijn ruimten van andere partners zoals zorginstellingen, sportverenigingen, kinderopvang of couleur locale. Vaak partijen waar Buurtwerk vanuit haar welzijnswerk korte lijnen mee onderhoudt. Met deze samenwerking benutten we slim elkaars ruimten.

Activiteiten Rotterdam

Contact met uw Huis van de Wijk

Logo Huis van de Wijk

Huis van de Wijk Kralingseveer


Rendierhof
Rendierstraat 3
3064 AX Rotterdam
miranda.rietveld@buurtwerk.nl en info@buurtwerk.nl
06 12 72 49 29
buurtwerkkralingseveer
Logo Huis van de Wijk

Huis van de Wijk Het Lage Land


Remmet van Milplaats 15
3067 AN Rotterdam
patty.ehrbecker@buurtwerk.nl
06 23 57 38 52
buurtwerkhetlageland
Logo Huis van de Wijk

Huis van de Wijk Nesselande


De Kristal
Cypruslaan 404
3059 XA Rotterdam
rob.vansnek@buurtwerk.nl
06 15 02 46 65
buurtwerknesselande
Logo Huis van de Wijk

Huis van de Wijk Oosterflank


Oriënt
Kobehof 5
3067 MC Rotterdam
anneke.buijse@buurtwerk.nl
06 29 14 01 76
buurtwerkoosterflank
Logo Huis van de Wijk

Huis van de Wijk Ommoord


Sigrid Undsetweg 300
3069 BV Rotterdam
balie.ommoord@buurtwerk.nl en jeanette.devisser@buurtwerk.nl
06 12 58 73 85
buurtwerkommoord
Logo Huis van de Wijk

Huis van de Wijk Prinsenland


Prinsenhof
Bramanteplein 2
3066 BH Rotterdam
beheer@ontmoetingscentrumprinsenhof.nl
06 53 42 13 81
buurtwerkprinsenland
Logo Huis van de Wijk

Huis van de Wijk Zevenkamp


Zevenkamp
Ambachtsplein 141
3068 GV Rotterdam
marco.vangent@buurtwerk.nl
06 57 56 22 28
buurtwerk7kamp

Jongerenproductiehuizen Zoetermeer

Contact maken en initiatieven ontplooien gaan hand in hand met de kwaliteit van voorzieningen. Buurtwerk richt haar wijkaccommodaties in Zoetermeer daarom in als productiehuis. Een eigentijdse plek waar faciliteiten beschikbaar zijn om jongerenprojecten te ontwikkelen. De gedachte hierachter is dat meerdere partijen uit de omgeving gebruikmaken van het productiehuis als centrale wijkvoorziening. Daarom nodigen we organisaties van sport, kunst of cultuur uit om kennismakingsactiviteiten te organiseren. We verlagen daarmee enerzijds de drempel naar verenigingen, (zorg)organisaties en andere voorzieningen. En anderzijds halen we voorzieningen de wijk in. Dichtbij de mensen.

Ons jongerenwerk is daarmee een gebruiker van de accommodatie, maar niet de enige. Dus geen hanghonk maar wel een plek waar we preventie, participatie en perspectief voor en met jongeren centraal stellen. Jong ondernemerschap vinden we belangrijk. Dat stimuleren we dan ook actief. Zo zijn er diverse faciliteiten voor jongeren om eigen projecten te vormen. Denk hierbij aan een ruimte voor techniek, muziekinstrumenten, studio en multimedia, dans, (open) podium en grote keuken.

Heeft u vragen of ideeën? Of wilt u weten wat er in uw buurt mogelijk is? Bel ons of kom langs in één van de jongerenproductiehuizen in Zoetermeer.

Skills 16 in Meerzicht
Kerkenbos 16
2715 RP Zoetermeer

06 30 06 11 02 of 06 82 69 22 96

Skills 11 in Oosterheem
Zanzibarplein 11
2721 GE Zoetermeer

06 30 06 11 02 of 06 82 69 22 96

 

Social media

Om de social-feed te kunnen bekijk moet u:
×