Buurtwerk Logo

Wat doen we?

Buurtwerk biedt integrale dienstverlening voor volwassen, jeugd- en jongerenwerk. We zijn actief in de regio Zuid-Holland binnen het sociale domein en werken met een wijk- en buurtgerichte aanpak aan maatschappelijke vraagstukken. Ons uitgangspunt is tweeledig, bijdragen aan het welzijn van buurtbewoners én de sociale kwaliteit van buurten.

Buurtwerk bouwt aan (veer)krachtige buurten. Waar bewoners samenwerken, samenleven en gezamenlijk vormgeven aan de kansen en mogelijkheden in hun omgeving. We inspireren, vragen en ontdekken talenten en verbinden deze met de aanwezige krachten van bewoners, ondernemers en de omgeving.

Onze aanpak
Kenmerkend voor Buurtwerk is de solide, systematische aanpak volgens onze krachtgerichte methodiek. Geïnspireerd door Jim Diers en het Asset Based Community Development. Ofwel kans gedreven en risico gestuurd met een positieve benadering van onze professionals. We leveren maatwerk, staan dichtbij de bewoner en de uitdagingen van de buurt. Waarbij de (indirecte) vraag van de bewoner ons vertrekpunt is.

We zijn geworteld in de wijk, signaleren kansen maar ook knelpunten die we omzetten in actie, advies of ondersteuning. We investeren in en benutten de aanwezige krachtbronnen van bewoners en hun buurt.

Uitgelicht nieuws

Video

×