Buurtwerk Logo

Woerden

Het jongerenwerk in Woerden is vanaf 1 maart 2018 gegund aan Buurtwerk.

Na een zorgvuldig aanbestedingstraject heeft Buurtwerk, als beste inschrijver de opdracht voor het jongerenwerk gegund gekregen. En daar zijn we blij mee! Buurtwerk maakt zich op om per 1 maart 2018 in de Woerdense wijken te starten.

Krachtgericht jongerenwerk in Woerden

Krachtgericht jongerenwerk, dat is onze expertise. Zo geven wij vorm aan onze missie; ‘een krachtige buurt, waar het goed opgroeien is en iedereen participeert op zijn of haar eigen manier’. We zijn als organisatie actief op het terrein van sociaal werk, activering en integratie in onder andere Rotterdam, Schiedam en Zoetermeer.

Van doelen naar daden

Samen met de ketenpartners in Woerden zetten we onze schouders onder de gezamenlijke opgaven die daar liggen; van doelen naar daden. Onze jongerenwerkers vervullen de rol van medeopvoeders in de wijk, samen met ouders, scholen en andere organisaties. We zoeken jongeren actief op en bepalen op basis van zorgen en interesses onze inzet. Denk hierbij aan culturele en sportieve activiteiten voor en door jongeren, een jongerenspreekuur en interactieve voorlichtingen op straat.

Wij zijn aanwezig op plekken waar jongeren zijn

Buurtwerk doet dat niet vanaf een vaste locatie, wel met jongerenwerkers op straat, school en overige plaatsen waar jongeren hun (vrije) tijd doorbrengen. Onze jongerenwerkers spelen in op de wijkvraagstukken en ontwikkelen met jongeren projecten die de binding met de buurt versterken. De samenwerking met partners als scholen, (sport)verenigingen, wijkagent, BOA’s, zorg- en welzijnsinstellingen, willen we ook in stenen gestalte geven. Dat doen we door gebruik te maken van locaties van partners voor projecten en activiteiten en daarmee bestaande krachten optimaal benutten.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over ons jongerenwerk? Neem contact op met Hélène de Bruijn (regiomanager) via 010 455 3799 of helene.debruijn@buurtwerk.nl.

Uitgelicht nieuws

Video

×