Buurtwerk Logo

Dordrecht

De Buurtvilla – Leerpark Dordrecht
Het Leerpark in Dordrecht is een wijk die draait om leren en ontwikkeling. Het Leerpark brengt ondernemers, scholieren, studenten en bewoners samen.

Buurtvilla
Onder de naam Buurtvilla heeft Buurtwerk vanaf eind januari 2020 haar deuren geopend voor jongeren, studenten en alle omwonenden van het Leerpark. De Buurtvilla is een plek waar we onze expertise op het gebied van talentontwikkeling van jongeren en jongvolwassenen aanbieden. In samenwerking met partners op het Leerpark zoals het onderwijs (vmbo-scholen en het ROC Da Vinci) en onze zusterorganisatie COKD Kinderopvang zetten wij ons in voor innovatieve producten en projecten.

Over Buurtwerk
Buurtwerk is actief in regio Zuid-Holland en Utrecht binnen het sociaal domein en biedt integrale dienstverlening voor volwassenenwerk, jeugd- en jongerenwerk. Buurtwerk staat voor een wijk- en buurtgerichte aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Ons uitgangspunt is tweeledig; bijdragen aan het welzijn van bewoners én aan de sociale kwaliteit van buurten. Waar bewoners samenwerken, samenleven en gezamenlijk vormgeven aan de kansen en mogelijkheden in hun omgeving. We vragen naar talenten en we benutten de  mogelijkheden van bewoners, ondernemers en de omgeving. Zo dragen we bij aan de veerkrachtige buurt, waarin het goed opgroeien is en iedereen participeert op zijn of haar manier. In het Leerpark bieden we deze expertise aan en zoeken hiervoor de samenwerking met het onderwijs en andere partners op het Leerpark.

Behalve het realiseren van een kennis- en expertisecentrum versterken we de samenwerking tussen Buurtwerk, kinderopvang, onderwijs en zorg en creëren we hiermee maatschappelijke waarde. In samenwerking met partners op het Leerpark zetten wij ons in voor innovatieve producten en projecten gebaseerd op onze vier pijlers – armoede en schulden, sociale gezondheid, opvoeden en opgroeien en veerkrachtige wijken. De inzet van Buurtwerk beperkt zich echter niet tot de locatie Leerpark. Daar waar mogelijkheden zijn om het aanbod breder in te zetten, zullen wij deze zeker benutten.

De Buurtvilla is een plek waar bewoners van het Leerpark terecht kunnen voor o.a. workshops of voorlichtingsbijeenkomsten en studenten/jongeren voor bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding en financiële ondersteuning.

Openingstijden en contact
Dinsdag- en donderdagmiddag
13.00 – 17.00 uur.

Telefonisch bereikbaar
Naam: Anneke Zwart
Telefoonnummer: 06 – 23 92 39 60
Maandag t/m donderdag
09.00 – 17.00 uur

Adres:
Leerparkpromenade 320
3312 KW Dordrecht

Email: buurtvilla@buurtwerk.nl

 

 

Uitgelicht nieuws

Video

×