Expertise-web-aspect-ratio-1903-386
Home

Volwassenenwerk

We voelen ons betrokken bij mensen. Zeker bij kwetsbare mensen. Maar ook bij de mensen die iets voor elkaar willen betekenen in een wijk. Ons volwassenenwerk is erop gericht de sociale samenhang en cohesie van een buurt te verstevigen, zodat iedere bewoner daarvan profiteert.

Met ons volwassenenwerk zetten wij ons in voor alle buurtbewoners

De meeste mensen zijn prima in staat zelf hun hun sociale leven en vrijetijdsbesteding te organiseren. Voor deze groep beperkt onze rol zich tot uitnodigen, faciliteren en adviseren. Samen met de bewoners van de wijk hebben we allerlei activiteiten opgezet. Van workshops bloemschikken tot een klusjesbureau. Van computerles tot een wijkrestaurant. Of je nu een activiteit bedenkt, organiseert, geeft of volgt. Iedereen is welkom. Bekijk hier welke activiteiten er in uw buurt worden georganiseerd.

Maar meedoen is niet voor iedereen vanzelfsprekend

Sommige mensen dreigen door beperkte zelfredzaamheid of door risicogedrag buiten de boot te vallen. Daarom hebben we een speciaal aanbod voor mensen met psychiatrische problematiek. Voor licht verstandelijk gehandicapten. Voor anderstaligen. En we hebben een programma om ouderen vitaal en zelfredzaam te houden. We zorgen ervoor dat ook mensen in een kwetsbare positie mee kunnen doen aan alle activiteiten.