Buurtwerk Logo

Tuinteam Prins Alexander

Verwaarloosde tuinen komen een buurt niet ten goede en kunnen zelfs aanleiding zijn voor ergernissen en burenruzies. Als er veel verwaarloosde tuinen in een buurt zijn, kan dat ook ander negatief gedrag oproepen en vervuiling van een buurt of straat in de hand werken.

Het Tuinteam snelt te hulp

Helaas is niet elke buurtbewoner in staat om zijn of haar tuin zelfstandig te onderhouden. Bijvoorbeeld mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Ook ouderen kunnen op een leeftijd komen waarop het ze niet meer lukt om zelf het onkruid te wieden en de tuin in goede staat te houden. En als de financiële middelen ontbreken om een professionele tuinman in te schakelen, verwaarloost een tuin al snel. Reden voor Buurtwerk om het Tuinteam op te richten. Vóór en dóór bewoners van Prins Alexander.

Voor wat hoort wat

Het project functioneert geheel op basis van wederkerigheid. Het enige dat van een bewoner gevraagd wordt, is dat men iets terug doet voor de buurt of buren. Of een vrijwillige financiële bijdrage geeft voor een project dat de buurt ten goede komt.

Wie is het Tuinteam?

Het Tuinteam bestaat uit vrijwilligers die graag tuinieren en die met plezier iets voor een andere buurtbewoner doen. Dit zijn bewoners die zichzelf voor het Tuinteam aanmelden, maar ook mensen die bijvoorbeeld via Vluchtelingenwerk bij Buurtwerk komen. Door in het Tuinteam te werken, leren zij sneller de Nederlandse taal en komen zij in contact met andere buurtbewoners. Ook mensen met ‘groene’ vingers die langdurig een uitkering hebben en daarvoor een zogenaamde tegenprestatie moeten leveren, zijn welkom in ons Tuinteam.

Prettige samenwerking

Het Tuinteam werkt samen met de gemeente Rotterdam, het Wijkbedrijf Lage Land en een aantal woningbouwcorporaties te weten, Havensteder, Vestia, Comwonen en de SOR.

Aanmelden

Heeft u interesse om als vrijwilliger mee te helpen? Of heeft u dringend hulp nodig om uw tuin op te knappen? Bel voor informatie met Joost Kuijpers, 06 10 759 427 of joost.kuijpers@buurtwerk.nl.

Uitgelicht nieuws

Video

×