Buurtwerk.nl is nu onderdeel van gro-upNaar gro-up.nl
Erna-055293-scaled-aspect-ratio-1903-386
Home

Taalmaatjes

Taalmaatjes helpen de Nederlandse taal te leren

Rotterdammer, maar moeite met de Nederlandse taal? Zoek een taalmaatje! Buurtwerk koppelt via Taalpunt Prins Alexander ongeveer 100 taalvrijwilligers (taalmaatjes) aan buurtgenoten die taalhulp willen hebben. Hulp op maat.

Een taalmaatje speciaal voor u
Laaggeletterden, nieuwkomers, vluchtelingen: Rotterdam kent verschillende groepen mensen die taalhulp nodig hebben. En ook verschillende organisaties die hulp bieden. Van het Albeda College (Taalschool) tot welzijnsorganisaties als Buurtwerk. In Prins Alexander overleggen zij met elkaar in het taalnetwerk. Buurtwerk richt zich met het Taalpunt op de informele taalhulp: buurtbewoners die andere buurtbewoners helpen. Ongeveer 100 taalvrijwilligers (taalmaatjes) worden gekoppeld aan buurtgenoten die taalhulp willen hebben. Altijd hulp op maat. Met een groepsles of een-op-een begeleiding: net wat past bij de behoefte van de hulpvrager.

“In het begin had mijn maatje heel veel moeite om zinnen te formuleren, dat vereiste zowel van hem als van mij veel geduld en inspanning.”

– Elzelien, taalmaatje bij Taalpunt Prins Alexander.

Een taalmaatje nodig?
Stel er is een taalvraag, hoe komt men dan bij het Taalpunt terecht? Stap gewoon een Huis van de Wijk binnen! Daar verwijzen ze door naar het Taalpunt. Bij het Taalpunt gaan ze het gesprek aan. Wat wil de hulpvrager leren? Wat is het taalniveau? Past een groepsles? Of is individuele begeleiding beter? Vervolgens koppelt Buurtwerk de hulpvrager aan een vrijwilliger: het taalmaatje. Eén op één, of in een groepsles.

“Ik heb geen Nederlandse vrienden. Door Lya spreek ik beter Nederlands.”

– Lili, deelnemer aan Taalpunt in de Havenloods.

Vol trots een boek lezen of lekker kletsen
Het taalmaatje gaat met de hulpvrager aan de slag om het taalniveau op te krikken. In welke vorm hangt af van het niveau. Dat verschilt sterk per persoon. Sommige deelnemers moeten eerst nog letters leren lezen en schrijven. Die vertellen na een aantal maanden vol trots dat ze een simpel boek kunnen lezen. Anderen, bijvoorbeeld Syrische vluchtelingen zijn vaak hoogopgeleid en pakken het Nederlands heel makkelijk op. Voor hen helpt het al om wekelijks anderhalf uur met iemand in het Nederlands te kletsen.

“De Taalles is voor mensen het uitje van de week.”

– Erna ’t Hart, coördinator Taalpunt Prins Alexander van Buurtwerk

Andere hulp
Een taalmaatje blijkt vaak ook echt een maatje. Loopt iemand naast zijn taalvraag nog ergens tegenaan, dan helpt het maatje ook. Zeker omdat Buurtwerk veel meer biedt. Zijn er bijvoorbeeld ook financiële vragen? Dan laat het taalmaatje zien dat men bij Checkpoint terecht kan. Zoekt de buurtgenoot een baan? Het taalmaatje heeft sollicitatietips. Of bent u verlegen en wilt u graag meer contact? Het taalmaatje weet wel wat: wilt u misschien helpen bij de koffieochtend in het Huis van de Wijk? Zo kan het project ook vaak een stap uit de eenzaamheid zijn.

“Mijn deelnemer wilde een diploma elektricien halen. Met hulp via Buurtwerk is hij aangemeld voor een opleiding mbo niveau 2, elektrische installaties.”

– Elzelien, taalmaatje bij Taalpunt Prins Alexander

Coronacrisis
Ook tijdens de coronacrisis liepen de activiteiten van het Taalpunt zoveel mogelijk door. De Huizen van de Wijk gingen dicht, maar veel vrijwilligers zetten hun taallessen online door. En voor de een-op-een begeleiding vond men ook een goeie oplossing: lekker wandelen. Tijdens een tochtje door de wijk zie je heel veel dingen om over te praten.

“Het is makkelijker inspelen op wat we buiten tegenkomen en we raken ook met andere mensen in gesprek.”

– Lya, taalvrijwilliger bij Taalpunt Prins Alexander in de Havenloods.

Meer weten over Taalpunt Prins Alexander?
Wilt u meer weten over Taalpunt Prins Alexander? Om vrijwilliger te worden, iemand aan te melden, of gewoon uit interesse? Erna ’t Hart vertelt u er graag meer over. U kunt haar mailen op erna.hart@buurtwerk.nl.