Buurtwerk Logo

Taalgezelschap op bezoek in Huis van de Wijk Youngsters

Taalpunt

Een multidisciplinair Taalgezelschap was onlangs op bezoek in Huis van de Wijk ‘Youngsters’. Voor het onderdeel Sociale Innovatie en Design Thinking doen studenten onderzoek naar de doelgroep laaggeletterden. Dit doen zij in opdracht van Stichting Lezen en Schrijven.

Bij Buurtwerk vond daarover een inspiratiebijeenkomst plaats. Hier deelden we de inzichten en werkwijze van ons Taalpunt en in het bijzonder onze NT1 groep. In een NT1 groep leren mensen met Nederlands als moedertaal, lezen en schrijven.

Het Taalgezelschap bestond uit taaldeelnemers, studenten, beleidsmakers en managers uit de domeinen arbeid, onderwijs, sociale en publieke voorzieningen, inkomen, zorg, taal en welzijn. Met dit krachtige gezelschap vonden we oplossingen en verbindingen tussen de vele obstakels die mensen met laaggeletterdheid ondervinden. Deelnemers uit onze NT1 groep, mensen met Nederlands als moedertaal, dachten mee en deelden openhartig hun persoonlijke verhalen. Dat leverde bijzondere momenten op en veel waardering voor ons werk.

Naast de NT1 groep ondersteunt Buurtwerk elke week ruim 20 andere Taalgroepen, variërend van A0 tot B1 niveau. Migranten, expats en anderstaligen maken hier veel gebruik van. Met diverse werkvormen van individu tot groep en van converseren, lezen tot een toegankelijke babbelgroep, dragen we bij aan het verbeteren van de taalvaardigheden.

Met 20 wekelijkse taalprojecten en ruim 100 taalvrijwilligers bereiken we ruim 200 mensen. Tijdens deze activiteiten ontdekken we ook de achterliggende oorzaken en verborgen vragen van bewoners. Denk hierbij aan cognitief (on)vermogen, wegvallen van dierbaren, mate van leerbaarheid, niet eerder vastgestelde leesblindheid (dyslexie) en stapelproblematiek. Vanuit de taallessen verwijzen we bewoners door naar passende zorg of het wijkteam.

De dwarsverbanden over mogelijkheden en moeilijkheden zijn mooie startpunten om nadere samenwerkingen aan te gaan. Zo onderzoeken Buurtwerk en FNV de komende periode hoe taallessen en cao meer verweven kunnen worden.

Uitgelicht nieuws

Social media

Om de social-feed te kunnen bekijk moet u:

Video×