Buurtwerk Logo

Subsidie voor samenwerking welzijnsonderwijs en werkveld

Minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) heeft 1,3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor Spoor 22. Daarmee richten onderwijs- en welzijnsinstellingen in de regio Rotterdam Den Haag zich gezamenlijk op de veranderende eisen aan de nieuwe welzijnsmedewerker, vergroting van de kansen van mbo’ers op de arbeidsmarkt en een leven lang ontwikkelen. Er zijn zeven aanvragen gehonoreerd, waarvan Spoor 22 de eerste uit de welzijnssector is. ROC Mondriaan treedt op als penvoerder en levert de programmamanager.

Het geld komt uit het Regionaal Investeringsfonds MBO (RIF) dat als doel heeft studenten nog beter aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt. Dat gaat onder meer gebeuren door hen al tijdens hun studie te laten werken met de modernste technieken en methoden. Naast de RIF-gelden investeren ook de partners mee, waardoor er voor Spoor 22 tot 2022 vier miljoen euro beschikbaar is.

Spoor 22
De ambitie is om met de vierjarige regionale co-makership een samenhangend, innovatief en duurzaam beroepsopleidingsaanbod te creëren in het brede sociaal domein. Het programma richt zich op twee sporen richting 2022. Het eerste spoor richt zich op de positionering van de nieuwe welzijnsmedewerker, waarvan in toenemende mate een wendbare en ondernemende houding wordt verwacht. Ze zijn aanwezig in de wijk, komen achter de voordeur, maar zijn ook aanwezig in de buurtcentra. Het tweede spoor betreft innoveren op leren. Hierdoor krijgen mbo’ers meer kansen op de arbeidsmarkt en kunnen zij beter doorstromen naar het hbo. Ook besteden we in het project aandacht aan de noodzaak van het blijven ontwikkelen, ook na de opleiding.

Partners
Spoor 22 is een samenwerking tussen onderwijs- en welzijnsinstellingen uit de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Te weten ROC Mondriaan, Albeda, Hogeschool Leiden, InHolland, Haagse Hogeschool, Rotterdam Academy, gemeente Den Haag, ZorgZijnWerkt, Welzijn Capelle, Buurtwerk, 2BLearning, Dock, Jeugdformaat, Educator, Xtra, Learning Connected, Humanitas en Menskracht 7. Daarnaast zijn er nog verschillende andere partijen die de aanvraag ondersteunen.

Uitgelicht nieuws

Social media

Om de social-feed te kunnen bekijk moet u:

Video

Buurtwinkel Kralingseveer YouTube
Buurtwerk YouTube

×