Nieuws>

Social Media Coaching

Social Media Coaching

Sociale media zijn onderdeel van onze samenleving. Vooral de jeugd maakt er veel gebruik van. Zij leggen hun sociale contacten niet meer alleen op school, in de buurt en op de sportclub. Via apps zoals Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook, TikTok, WhatsApp en verschillende games, is er een hele digitale wereld beschikbaar. Een wereld waarin de jeugd een eigen (online) sociaal netwerk ontwikkelt waar ouders en andere opvoeders nog maar weinig zicht en invloed op lijken te hebben. Het ontwikkelen van sociale vaardigheden op sociale media is een relatief nieuw, maar zeer essentieel opvoedterrein.

Inhoud

Tijdens twee bijeenkomsten van één uur besteden we aandacht aan de digitale, sociale ontwikkeling van kinderen en tieners; Wat betekent vriendschap in de digitale wereld? Welke grenzen heb je in het echte leven en wat gebeurt daarmee in de sociale media of tijdens het gamen? Welke problemen kan je tegenkomen en wat kan je zelf doen om deze te voorkomen en op te lossen? Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn o.a. cyberpesten, online privacy, gameverslaving, cybercriminaliteit en het plaatsen en/of delen van berichten, foto’s, en video’s. Alle onderwerpen zijn gerelateerd aan de leeftijd, de actualiteit en de problematiek die op dat moment speelt.

Verschillende modules

De Social Media Coaching is modulair opgebouwd en kan daardoor ingevuld worden met verschillende onderwerpen per leeftijdsgroep. De keuze van de modules is afhankelijk van de behoefte van de opdrachtgever en de uitkomst van een 0-meting die voorafgaand wordt uitgevoerd door middel van een vragenlijst.

Voor wie?

Buurtwerk levert Social Media Coaching op scholen vanaf groep 4 van het basisonderwijs t/m klas 2 van het voortgezet onderwijs, buitenschoolse opvangcentra, (sport-)verenigingen en andere geïnteresseerden. Wij verzorgen presentaties over kinderen en social media voor oudergroepen, kinderopvang, wijkteams, leerkrachten en andere geïnteresseerden. Tijdens de oudervoorlichting is het goed als de wijkagent, een medewerker van het CJG en/of de school maatschappelijk werker aanwezig is.

Door wie?

De Social Media Coaching wordt verzorgd door medewerkers van Buurtwerk (jongerenwerkers) die de Nationale Opleiding Media Coaching hebben gevolgd aan de Nationale Academie voor Media en Maatschapppij.

Kosten

  • € 250,- Social Media Coaching, twee sessies van 1 uur aan één groep (max. 35 personen)
  • € 100,- oudervoorlichting Kinderen & Social Media

Mail voor meer informatie naar info@buurtwerk.nl o.v.v. social media coaching.