Buurtwerk Logo

Schooljongerenwerk

Buurtwerk-ster

Buurtwerk biedt vmbo-scholen en praktijkscholen schooljongerenwerk aan. Schooljongerenwerk verbindt de wereld van de school en de straat. Op scholen worden andere jongeren bereikt dan op straat.

Onderwijs: waar jongeren samenkomen

Voor het jongerenwerk is het onderwijs een goede plek om (kwetsbare) jongeren, van wie uit onderzoek blijkt dat zij minder gebruik maken van bestaande voorzieningen, kennis laten maken met de mogelijkheden. Op het gebied van opleiding, sport, cultuur en talentontwikkeling.

Schooljongerenwerk bestaat uit drie onderdelen:

  • Ambulant werk op en rond het schoolplein.
    • Jongerenwerkers gaan naar jongeren toe, kennen ze en worden gekend. Bespreken waar de interesses van jongeren liggen en zien mogelijke belemmeringen in hun ontwikkeling. Ook confronteren ze jongeren waar nodig met negatief (groeps)gedrag. Met als doel de jongeren te stimuleren en te ondersteunen naar een succesvolle loopbaan.
  • Activiteiten op het gebied van sport en cultuur.
    • Schooljongerenwerkers laten leerlingen kennis maken met het bestaande vrijetijdsaanbod door middel van clinics en activiteiten. Mogelijkheden worden zo goed zichtbaar voor de jongeren en de interesse sneller gewekt. Sport- en cultuurdeelname neemt hierdoor toe en om meer sportkansen te creëren kan Buurtwerk worden ingezet als intermediair voor aanvragen bij het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds.
  • Laagdrempelige inloop voor alle vragen.
    • Schooljongerenwerk creëert een veilige, laagdrempelige omgeving waar jongeren met al hun vragen terecht kunnen. Bij complexe problematiek slaat het jongerenwerk de brug naar de zorgstructuur binnen de school en kan in overleg trajectbegeleiding worden ingezet.

Jongeren kennis laten maken met talentontwikkeling

Scholen kunnen de leerlingenzorg versterken door extra begeleiding en ondersteuning in te schakelen. Schooljongerenwerk laat leerlingen kennismaken met mogelijkheden voor talentontwikkeling en een zinvolle vrijetijdsbesteding. Wij maken op een informele manier contact met leerlingen op school en daarbuiten. En geven hen ondersteuning bij het aanpakken van problemen en het succesvol maken van hun schoolloopbaan.

Uitgelicht nieuws

Video

×