Buurtwerk.nl is nu onderdeel van gro-upNaar gro-up.nl
21-0387_BRTW_Banner-nieuwsbrief-berichten-website-012-scaled-aspect-ratio-1903-386
Home

Buurtwerk in Rotterdam Prins Alexander

Buurtwerk heeft haar wortels in de wijken van Prins Alexander. We voeren daar sinds 2003 het welzijnswerk uit in opdracht van de gemeente Rotterdam. Ons doel is tweeledig: bijdragen aan het welzijn van bewoners én de sociale kwaliteit van de buurten.

Met een enthousiast team zetten we ons in voor de bewoners van 0 tot 100 jaar. Onze speerpunten zijn opvoeden & opgroeien, meedoen, financiële zelfredzaamheid en gezondheid & welzijn.

Waar vindt u ons?
Onze professionals zijn te vinden in straten, op pleinen en andere plaatsen waar bewoners samen komen. Ook beheren wij een aantal Huizen van de Wijk. Het Huis van de Wijk is een centrale plek voor ontmoeting, meedoen, ontwikkelen en ondersteuning. Voor jong en oud. Bewoners kunnen aan uiteenlopende activiteiten en diensten deelnemen, maar deze ook zelf organiseren. Denk hierbij aan een wijkmaaltijd, taalcursus, sportprogramma, talentenworkshop of een klus- en tuinteam. Klik hier en bekijk het activiteitenprogramma in uw buurt.

Speeltuinen
Buurtwerk beheert samen met bewoners de speeltuinen Pietje Bell en Taka-Tukaland. Gezamenlijk zorgen we voor het onderhoud van toestellen, pleinen en groenvoorziening. We organiseren activiteiten en stimuleren multifunctioneel gebruik. De adressen en openingstijden van de locaties treft u hier. U bent van harte welkom!

Vragen
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via 010 – 455 37 99 of mail naar info@buurtwerk.nl