Home

Buurtwerk in Rotterdam Prins Alexander

Buurtwerk heeft haar wortels in de wijken van Prins Alexander. We voeren daar sinds 2003 het welzijnswerk uit in opdracht van de gemeente Rotterdam. Ons doel is tweeledig: bijdragen aan het welzijn van bewoners én de sociale kwaliteit van de buurten.

Met een enthousiast team zetten we ons in voor de bewoners van 0 tot 100 jaar. Onze speerpunten zijn opvoeden & opgroeien, meedoen, financiële zelfredzaamheid en gezondheid.

Opvoeden en opgroeien
In Prins Alexander wonen veel jonge bewoners. De jongerenwerkers van Buurtwerk zoeken de jeugd en jongeren tot 23 jaar op in de wijk of op school en organiseren, samen met hen, activiteiten. Zo activeren en stimuleren we de ontwikkeling van talenten. Daarnaast geven onze jongerenwerkers voorlichting op scholen en in de wijk over alcohol, drugs, sociale media, scheiding van ouders, sociale vaardigheden en tal van andere onderwerpen. Zo nodig spreken we jongeren aan die zich buitensporig gedragen en spelen we een bemiddelende rol bij. Individuele jongeren in een risicovolle leefsituatie, kunnen op ons rekenen voor intensieve coaching.

Meedoen
Veel volwassenen in Prins Alexander nemen het initiatief om hun omgeving mooier, fijner te maken. Buurtwerk ondersteunt hen met informatie, advies en praktische hulp om deze enthousiaste ideeën en initiatieven te realiseren. Daarnaast bieden wij ruimte aan een breed aanbod van activiteiten die merendeels door SKVR en zelfstandige trainers worden georganiseerd. Zelf bieden we ook diverse diensten en projecten. Van hulptraject, beweegactiviteit, taalles tot advies en trainingen. Op diverse locaties hebben we wijklunches en wijkkeukens waar u kunt aanschuiven om andere wijkbewoners te ontmoeten. U bent van harte welkom om mee te doen.

Met het programma Nieuw in Rotterdam, zorgt Buurtwerk samen met Voorlichters Gezondheid dat nieuwe Rotterdammers zich snel in de stad thuis voelen de taal leren en via een baan of vrijwilligerswerk ook mee gaan doen. Nieuw in Rotterdam beperkt zich niet alleen tot Prins Alexander, maar staat ten dienste van nieuwe Rotterdammers uit de hele stad.

Financiële zelfredzaamheid
Buurtwerk vind het belangrijk dat bewoners kunnen rondkomen met hun inkomen en schuldenvrij kunnen leven. Wie het moeilijk heeft kan bij Buurtwerk terecht voor informatie en advies.
Checkpoint Alexander is een inlooppunt waar bewoners terecht kunnen met vragen over: (digitale) administratie, ordenen van post, het invullen van formulieren en het aanvragen van toeslagen en bijzondere bijstand. Hulp bij schulden bieden wij niet alleen in Prins Alexander aan. Via Gers met Geld helpen wij door heel Rotterdam bewoners met schulden om financieel zelfredzaam te worden. Aanmeldingen verlopen via de gemeente. Bewoners kunnen zich niet zelf aanmelden.

Gezondheid en welzijn
Uit de praktijk blijkt dat ingrijpende gebeurtenissen of tegenslagen kunnen leiden tot gezondheidsklachten. En soms is er meer nodig dan alleen medicijnen. Dat de huisarts of specialist een recept uitschrijft voor een medicijn is gebruikelijk, maar een recept voor welzijn is bijzonder. Toch kan dat. Wij zoeken graag samen met u naar passende welzijnsactiviteiten of vrijwilligerswerk. Vanuit het oogpunt van positieve gezondheid helpen wij met name 55-plussers om gezond en vitaal oud(er) te worden. Bewoners van 75 jaar en ouder worden door ons en een team van getrainde vrijwilligers bezocht om te kijken hoe het gaat en te kijken of er speciale voorzieningen nodig zijn.

We hebben nauwe samenwerking met huisartsen, zorginstellingen en ggz-organisaties. Vanaf april 2021 zijn wij ook aangesloten op het ZorgDomein. Zo brengen we zorg, begeleiding en laagdrempelige toegang samen.

Mantelzorg
Buurtwerk zetten zich ook in voor mantelzorgers. Dit zijn mensen die zorgen voor een ander die het niet langer zelf kan. Mantelzorgers nemen een belangrijke taak op zich. Zorgen voor een familielid, buur of vriend die hulpbehoevend is, is zeer waardevol. Maar lange tijd voor iemand anders zorgen kan ook zwaar zijn. Daarom organiseren wij activiteiten om mantelzorgers te ondersteunen. Zo zijn er bijeenkomsten, voorlichtingen en de jaarlijkse Week van de Mantelzorg.

Waar vindt u ons?
Onze professionals zijn te vinden in straten, op pleinen en andere plaatsen waar bewoners samen komen. Ook beheren wij een aantal Huizen van de Wijk. Het Huis van de Wijk is een centrale plek voor ontmoeting, meedoen, ontwikkelen en ondersteuning. Voor jong en oud. Bewoners kunnen aan uiteenlopende activiteiten en diensten deelnemen, maar deze ook zelf organiseren. Denk hierbij aan een wijkmaaltijd, taalcursus, sportprogramma, talentenworkshop of een klus- en tuinteam.

Speeltuinen
Buurtwerk beheert samen met bewoners de speeltuinen Pietje Bell en Taka Tuka land. Gezamenlijk zorgen we voor het onderhoud van toestellen, pleinen en groenvoorziening. We organiseren activiteiten en stimuleren multifunctioneel gebruik.

De adressen van de locaties treft u hier. U bent van harte welkom!