Buurtwerk Logo

Raatmakers

‘Hoe kunnen we in een wereld waar belangen soms tegenstrijdig lijken, de druk hoog is en de centen schaars zijn net datgene doen wat nodig is? Hoe kan men blijvend zoeken naar een werkwijze die daadwerkelijk het verschil kan maken? Wij denken dat Raatmakers het antwoord is.’

(Transformatieplan Raatmakers, 2017)

Met Raatmakers worden krachten van verschillende organisaties gebundeld. Raatmakers is een initiatief vanuit De Buitenwereld, Brijder Jeugd, ChildPoint en YOEP. Met als primaire doelstelling om een beter alternatief te bieden voor uithuisplaatsing. Een beter alternatief voor uithuisplaatsing van kinderen en jeugdigen (van 0 tot 18 jaar) die te maken hebben met een overbelaste gezinssituatie, ernstige gedragsproblematiek en/of verslavingsproblematiek. Er wordt effectief samengewerkt. De mogelijkheden die er binnen het eigen informele en formele netwerk liggen, worden door de cliënten maximaal benut. Het functioneren van het kind wordt aan de hand van het Functionerings-Profiel in kaart gebracht.

Wilt u meer weten over Raatmakers? Of wat wij voor u en uw gezin kunnen betekenen? Ga dan naar de website van Raatmakers of vul het contactformulier van Raatmakers in.

Uitgelicht nieuws

Video

×