Buurtwerk Logo

Project Trots en tevreden

‘Waarom mag ik niet meedoen?’ ‘Ik vind jullie echt stom.’ Kinderen kunnen soms lastig met hun emoties omgaan en ervaren onmacht wanneer ze in onbekende situaties komen.

Hoe wordt je trots en tevreden?

Omgaan met kritiek, pesten, angst en onzekerheden is voor veel kinderen een uitdaging. Het niet kunnen omgaan met deze situaties resulteert vaak in boosheid. Boos omdat anderen niet inzien hoe ze zich voelen, boos omdat de verkeerde altijd straf krijgt, boos omdat ‘het niet eerlijk is’.

Het project Trost & Tevreden van Buurtwerk leert de kinderen hoe ze kunnen handelen in verschillende situaties en leert ze inzicht te krijgen in zichzelf. De training bestaat uit 10 bijeenkomsten met een groep van 8 tot 12 deelnemers. Individuele leerdoelen worden onder begeleiding van ervaren trainers aangepakt door middel van sociale vaardigheidstraining en dramatische vorming (theater). Waar loop je tegenaan? Hoe ga je om met je eigen mening? Hoe kan je nee zeggen als je iets niet wil? Door het toepassen van het 5G-model krijgen de kinderen inzicht in de denkprocessen in hun hoofd.

Trainingsmethodiek

Het 5G-model: gebeurtenis – gedachten – gevoel – gedrag – gevolg, laat zien dat er altijd eerst een gedachte voorafgaat aan een gevoel. Het hieruit voortkomende gedrag heeft soms niet wenselijke gevolgen. Met frustratie en boosheid tot gevolg. Aan de hand van een rollenspel worden de verschillende stappen uit het 5G model doorlopen. Anders denken heeft dus invloed op je gevoel en je gedrag. De training biedt inzicht in houding en gedrag, leert effectief te communiceren en voor jezelf op te komen. Met een positief zelfbeeld tot gevolg.

Door de kwetsbare opstelling van de trainers, voelen de kinderen zich vrijer om te praten over de dingen waar ze tegen aanlopen. Tijdens het intakegesprek geven ze aan waar ze moeite mee hebben. Zo komen alle verschillende situaties aan bod in de trainingen. ‘Ik had van tevoren niet gedacht dat ik deze training zo leuk zou vinden en ik snap het nu beter.’ Trots en tevreden over zichzelf sluiten ze de sociale vaardigheid training af. Met groepsfoto en certificaat.

Voor kinderen in het basisonderwijs

Deze sociale vaardigheidstraining is voor kinderen van 8 tot 12 jaar oud. Loopt uw kind tegen problemen aan op het gebied van onzekerheden, pesten of boosheid? Neem contact op via info@buurtwerk.nl.

Uitgelicht nieuws

Video

×