Home

Programma voor ouders van tegendraadse jeugd

Experimenteren met drank, op straat hangen, vechten, stelen uit kledingwinkels. Sommige jongeren vertonen dit soort gedrag. In en rond hun puberteit zijn kinderen opstandiger. Het hoort erbij, maar misschien maakt u zich hier zorgen over. Soms gaat het nog een stap verder en komt een kind in aanraking met de politie.

Jongeren tussen de 12 en 16 jaar overschrijden vaak grenzen van wat wel en niet mag. Ze trekken zich terug, zoeken hun weg op internet of buitenshuis. Ze kunnen eigenwijs zijn en vaak botsen met hun ouders en andere volwassenen. Voor opvoeding bestaat geen opleiding. En dat terwijl het niet gemakkelijk is. Het gaat met vallen en opstaan. U zit misschien, net als veel andere ouders, met vragen.

Het programma OUDERS van Tegendraadse jeugd (OvTJ) richt zich op het voorkomen van verschillende vormen van grensoverschrijdend en strafbaar gedrag bij jeugdigen van 8 tot 16 jaar. Het programma is gericht op ouders met vragen of zorgen met betrekking tot de opvoeding ten aanzien van het grensoverschrijdend gedrag van hun kind.

OvTJ bestaat uit een aantal opvoeding ondersteunende interventies waaronder:

  • Opvoedworkshops
  • Oudercursus en oudertraining in groepsverband
  • Individuele oudertraining
  • Opvoedgesprekken

De interventies zijn opgebouwd rondom de 5 opvoedvaardigheden van Patterson:

  1. Ouderlijke betrokkenheid
  2. Positieve bekrachtiging (Belonen)
  3. Samen problemen oplossen
  4. Grenzen stellen
  5. Toezicht houden

Bent u geïnteresseerd in één of meerdere interventies van OvTJ en wilt u meer weten hierover? Dan kun u mailen naar:

fernando.fonseca@buurtwerk.nl of omar.zaroual@buurtwerk.nl