Home

DemenTalent

Thuis komen met verhalen, nieuwe belevingen door bijzondere ontmoetingen en bezigheden in de wijk of het buurthuis. Dat is waar we ons voor inzetten. Bij DemenTalent draait het om mensen met dementie in hun kracht zetten én houden. Dit project is een moderne en informele aanvulling op dementiezorg. We richten ons op wat mensen nog wel kunnen. En dat sluit naadloos aan bij onze werkwijze; krachtgericht. Sociaal professionals nemen niet over, maar coachen en creëren mogelijkheden zodat mensen meedoen, op hun manier, ook bij (beginnende) dementie.

Wat is er te doen?
De activiteiten van DemenTalent hebben een doorlopend karakter in Prins Alexander én specifiek in de wijk het Lage Land. De aanvangstijden zijn in overleg en sluiten aan bij de mogelijkheden van de deelnemers. Meedoen aan de activiteiten zorgen voor ontmoetingen, inclusie en actief erop uit. Wij faciliteren dat op twee vlakken;

  • In de Wijk: actief in de eigen omgeving met wat mensen kunnen, leuk vinden of blij van worden. Bijv. op de kinderboerderij, de sportclub, in een winkel of op school.
  • In het Groen: actief in de buitenlucht met het opknappen van buurt- en/of bewonerstuinen.

Vertrouwd oud(er)
Van alle Nederlandse steden telt Rotterdam de meeste bewoners met dementie (8.700). De verwachting is dat dit aantal stijgt naar 18.000 in 2050. Buurtwerk zet zich in voor deze kwetsbare groep, want juist in Prins-Alexander wonen veruit de meeste ouderen t.o.v. andere gebieden in Rotterdam.

Betekenisvolle activiteiten maken dat mensen met dementie bezig en (fysiek) actief blijven, sociale contacten houden en structuur krijgen. Ook is bekend dat activering helpt de draagkracht tijdens het ziekteproces in balans te houden of zelfs te versterken (bron: Alzheimer Nederland). Dementie kent veel en grote problemen, maar dat betekent niet dat alles kommer en kwel is. Met een beetje extra aandacht en veiligheid, participeren mensen met dementie prima in de eigen omgeving.

Mantelzorgers
Zij dragen een pittige zorgtaak. Met DemenTalent ontstaat meer ruimte bij mantelzorgers. En dus ook weer tijd voor de eigen contacten en bezigheden.

Sector samenwerking
Buurtwerk voert dit mooie project uit samen met Aafje (ouderenzorg) en DAZ (zorginnovatie en kenniscentrum) in Prins-Alexander voor minstens 2 jaar. DemenTalent is een schoolvoorbeeld voor een dementievriendelijke samenleving. DemenTalent kent een stevig comité van aanbeveling en heeft een Europese innovatie prijs gewonnen (www.dementalent.nl).

Mensen met dementie als vrijwilliger bij uw onderneming of organisaties? Daar krijgt u voor terug:

  • Getalenteerde mensen; talenten en vaardigheden blijven lang behouden, ook bij dementie.
  • Zeer gemotiveerde mensen; omdat ze mogen en (weer) kunnen bijdragen.