Partners-web-aspect-ratio-1903-386
Home

@Home

Samenwerken, juist wanneer het complexer wordt. Dat is wat we doen. Met stevige professionals en krachtige samenwerkingen in het voorveld van zorg en voorzieningen, dragen we bij aan de ‘beweging naar voren’. In project @Home werkt Buurtwerk intensief samen met wooncorporatie De Goede Woning. Onze focus ligt op preventie en dat doen we door het versterken van vaardigheden en tijdig de juiste organisaties betrekken rondom jongvolwassenen. Denk aan jongeren die 18 worden met multiproblematiek, uit huis gaan of buiten zijn, op wachtlijsten staan voor (woon)begeleiding of binnenkort uitstromen bij een zorginstelling.

Dynamisch programma voor een integrale oplossing

Met ons project @HOME verbindt Buurtwerk domeinen en bundelt de krachten van instellingen die betrokken zijn bij jongeren. Zoals jeugdhulp, zorg, welzijn, dagbesteding, gemeente, jongerenwerk en de woningbouw. De organisaties en hun bijdrage variëren per module, zo creëren we een dynamisch programma voor integrale en passende oplossingen. Onze gezamenlijke uitgangspunten zijn het versterken van vaardigheden, bieden van perspectief, inzicht en geloof in eigen kunnen.

Op deze manier bieden we ‘voorzorg’ in plaats van nazorg aan jongeren. En willen we (verder) afglijden of uitval voorkomen. Maar we  houden ook een gemotiveerde stip aan de horizon en gaan zinvol aan de slag met de ‘extra’ tijd in plaats van de ‘wachttijd’.

Jongeren gezamenlijk aan de slag

Jongeren gaan gezamenlijk aan de slag in ons programma. Een leegstaande woning van de woningbouw dient als leeromgeving. Bijvoorbeeld de werkplaats Piëzo leert de groep de basis voor huis, tuin en keukenklussen. Een leefstijlcoach over gezondheid en zelfzorg. De woningbouw verzorgt een les over administratie,  huren en diverse regels et cetera.

We kiezen bewust voor groepstraining, vanwege de effectiviteit. Zo ontstaan binnen het programma ontmoetingen, blijvende en positieve contacten voor deze jongeren. En dat is een essentieel onderdeel voor de solide basis. Een eigen netwerk is onderdeel van de eigen kracht, en die versterken we van binnenuit.

Modules en opbouw trainingsprogramma

  • omgaan met de professionele omgeving: afspraken en bureaucratie
  • omgang met je buur en buurt: sociale vaardigheden
  • financiën op orde: schulden en administratie
  • huis op orde: huis, tuin en keukenklussen als dagbesteding
  • zelfzorg op orde: leefstijl en gezondheid

Certificaat

Deelnemers die het trainingsprogramma volledig hebben doorlopen ontvangen een certificaat. Voor sommige organisaties is deze training onderdeel van hun begeleiding. Een prachtige manier van integraal samenwerken en jongeren voor te bereiden op hun zelfstandigheid en toekomst.

Wilt u meer weten over dit project? Dat kan via wendy.rietveld@buurtwerk.nl.