Domeinsamenwerking-web-aspect-ratio-1903-386
Home

Opdrachtgevers

Buurtwerk ondersteunt gemeenten en andere organisaties in het sociale domein bij het vormen van veerkrachtige en vitale buurten waar bewoners veilig kunnen opgroeien, wonen, werken en leven. Onze opdrachten liggen vooral op het terrein van maatschappelijke ontwikkeling, veiligheid en jeugd. Buurtwerk adviseert, signaleert, inspireert en initieert activiteiten met betrekking tot een passende ondersteuning van (kwetsbare) groepen in de samenleving.

We verzorgen projecten en programma’s gericht op verschillende bewonersgroepen, zoals jongeren, volwassenen en ouderen. We zijn sterk in jongerenwerk (plus) en projecten gericht op nieuwkomers.

We zorgen voor toeleiding naar het reguliere aanbod in de werkgebieden, interveniëren bij overlast en risicogedrag, en ondersteunen bewoners bij individuele en collectieve vragen. Daar waar nodig verwijzen we door naar hulp en ondersteuning in de eerste of tweede lijn. We dragen bij aan de samenhang van het welzijnsaanbod in onze werkgebieden en verbinden dat waar mogelijk tot een collectief aanbod. Buurtwerk beheert wijkaccommodaties en speeltuinen en faciliteert ontmoeting.

Onze programma’s en interventies bieden oplossingen, innovatie, kostenreductie en effectiviteit in het beleid van onze opdrachtgevers. Buurtwerk is niet alleen uitvoerder van beleid, maar levert ook in toenemende mate de input voor de totstandkoming van beleid in het sociale domein.

Op dit moment werken wij voor:

  • Gemeente Aalsmeer
  • Gemeente Gouda
  • Gemeente Rotterdam
  • Gemeente Schiedam
  • Gemeente Vijfheerenlanden
  • Gemeente Woerden
  • Gemeente Zoetermeer
  • Openbare Bibliotheek Capelle aan den IJssel