Buurtwerk.nl is nu onderdeel van gro-upNaar gro-up.nl
20-1536_BRTW_Header-nieuwsbrief_01-aspect-ratio-1903-386
Home

Over ons

Buurtwerk is actief in regio Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht in het sociale domein en biedt integrale dienstverlening voor volwassenenwerk, jeugd- en jongerenwerk. Buurtwerk staat voor een wijk- en buurtgerichte aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Ons uitgangspunt is tweeledig; bijdragen aan het welzijn van bewoners én aan de sociale kwaliteit van buurten. Waar bewoners samenwerken, samenleven en gezamenlijk vormgeven aan de kansen en mogelijkheden in hun buurt. We inspireren en bevragen mensen naar hun talenten en we benutten de aanwezige krachten van bewoners, ondernemers en de omgeving.

Onze aanpak

We werken met onze krachtgerichte methodiek, geïnspireerd door het Asset Based Community Development. Ofwel kans-gedreven en risico-gestuurd door een positieve benadering van de professional. Krachtig want we staan dichtbij de bewoner en de uitdagingen van de buurt. We leveren maatwerk door te werken vanuit de (indirecte) vraag van bewoners en buurt. We werken in het gebied en in de wijken waardoor we kansen signaleren voor buurten en bewoners, en vertalen die signalen naar concrete ondersteuning. We investeren in en benutten de aanwezige krachtbronnen van de omgeving en de bewoners.

Onderdeel van de SWKGroep

Wij zijn onderdeel van de SWKGroep. De SWKGroep staat voor de kracht van ontwikkeling in kinderopvang, buurtwerk, zorg en onderwijs. Onderdeel zijn van deze stichting biedt veel voordelen. Wij delen elkaars kennis, ervaring en netwerk en alle secundaire bedrijfsprocessen worden uit handen genomen. Daardoor kunnen wij al onze aandacht richten op buurtwerk.

Missie

Een krachtige buurt, waarin het goed opgroeien is en iedereen participeert op zijn of haar eigen manier.

Visie

Buurtwerk werkt met een systematische aanpak waarin we de kracht van de buurt maximaal benutten en vergroten. Waar de kracht van de buurt niet het antwoord heeft, vullen we gericht aan.