21-0387_BRTW_Banner-nieuwsbrief-berichten-website-025-aspect-ratio-1903-386
Home

Opvoeden en opgroeien

In Prins Alexander wonen veel jonge bewoners. De jongerenwerkers van Buurtwerk zoeken de jeugd en jongeren tot 23 jaar op in de wijk of op school en organiseren, samen met hen, activiteiten. Zo activeren en stimuleren we de ontwikkeling van talenten. Daarnaast geven onze jongerenwerkers voorlichting op scholen en in de wijk over alcohol, drugs, sociale media, scheiding van ouders, sociale vaardigheden en tal van andere onderwerpen. Zo nodig spreken we jongeren aan die zich buitensporig gedragen en spelen we een bemiddelende rol bij. Individuele jongeren in een risicovolle leefsituatie, kunnen op ons rekenen voor intensieve coaching.