20-1910_BRTW_Banner-nieuwspagina-header-01-aspect-ratio-1903-386
Home

Partijen tekenen voor samenwerking in Ommoord

Seniorvriendelijke wijk Ommoord – Op 12 juli is de samenwerking ondertekend tussen Laurens, Humanitas, MaasWonen, Buurtwerk en de gemeente om van Ommoord een nog seniorvriendelijker wijk te maken. De gezamenlijke aanpak van het gebied om de Hesseplaats is begin dit jaar al van start gegaan. Bestuurders onderstreepten met het zetten van hun handtekening het belang van samenwerking.

In Ommoord werken deze partijen samen om een seniorvriendelijke, toegankelijke leefomgeving rondom de Hesseplaats, aansluitend aan de behoeften van (kwetsbare) ouderen (55+) met tal van voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn, mobiliteit en winkelen, zorg, gezondheid in te richten. Het geheel aan voorzieningen moet door samenwerking meer worden dan de som der delen.

Motorblok
Partijen werken samen om vanuit ouderenhubs: ‘Gerard Goosenflat’, ‘Laurens’ (tevens Thuisplusflat),‘Nijeveld’ en ontmoetingscentrum ‘de Molshoop’ (nieuwe) diensten voor ouderen uit de buurt te leveren. De plannen worden gemaakt door een zogenaamd ‘motorblok’ van waaruit ook andere organisaties en professionals betrokken worden om een bijdrage te leveren.

Samenwerking ook op bestuurlijk vlak
De samenwerking in Ommoord is er ook op bestuurlijk vlak. Onder voorzitterschap van de directeur van Buurtwerk, Tanja Jagtenberg, treffen de bestuurders van de samenwerkende partijen elkaar om resultaten te borgen, het samenwerkingsverband te verbreden en te werken aan de missie om: senioren op een prettige manier te laten leven, wonen en werken in deze wijk; eventuele (hulp-)vragen eerder te beantwoorden om gezamenlijk tot een samenhangend aanbod te komen dat door senioren gekend, herkend en erkend wordt.