20-1910_BRTW_Banner-nieuwspagina-header-01-aspect-ratio-1903-386
Home

Iftar-maaltijden in Gouda

Jongeren uit de wijk Korte Akkeren in Gouda wilden bewoners verbinden en zichzelf van een goede kant laten zien door iets voor de buurt te betekenen. De jongens benaderden het jongerenwerk van Buurtwerk voor ondersteuning en om dit plan in te dienen bij de Goudapot.

Het project
Jongeren hebben de Iftar-maaltijd tijdens de Ramadan ingezet als middel om bewoners te verbinden en met elkaar in gesprek te gaan over actuele thema’s en de leefbaarheid in de wijk. De Iftar is de eerste maaltijd die moslims nuttigen na een dag vasten en is van origine een moment om samen te komen met familie en vrienden. Tijdens de Ramadan staan de waarden naastenliefde, verdraagzaamheid en vrijgevigheid centraal. Een uitermate geschikt moment om te werken aan onderling begrip en de sociale cohesie. Het project heeft geen religieuze insteek, de Iftar wordt alleen ingezet om bovenstaande doelen tebereiken. Wel konden we een uitleg geven over wat de Ramadan inhoudt, omdat bewoners met een andere achtergrond vaak geen idee hebben wat er achter het vasten zit.

Tussen 13 april en 13 mei hebben de jongeren vier keer een Iftar georganiseerd in Korte Akkeren. Iedere week hebben zij een andere straat uitgenodigd om mee te komen eten en nader kennis te maken met elkaar en de jongeren uit de wijk die dit organiseren.

Zelfredzaamheid en participatie
Naast het samenbrengen van mensen van diverse leeftijden en met verschillende culturele achtergrond, stimuleerden we zo ook de zelfredzaamheid van de jongeren. Leren koken, boodschappen doen met een budget, met geld leren omgaan, op voeding letten, samenwerken in een groep en bezig zijn met het ontwikkelen van hun sociale vaardigheden en hoe om te gaan met de buren. Door de actieve houding zijn de jongens zelf met ideeën gekomen voor de maaltijden die ze wilden koken, hoe om te gaan met de coronamaatregelen en eventueel aanvullende activiteiten (bijvoorbeeld voorlichting over gezonde voeding of uitleg over de Ramadan en waar het voor staat). Ze hebben aan de bewoners laten zien dat zij iets willen doen voor de wijk en niet altijd alleen maar rondhangen.

Versterken sociale controle
Korte Akkeren is een levendige wijk in Gouda waar iedereen elkaar kent. Anderzijds zorgt de samenstelling van de wijk weleens voor spanningen tussen bijvoorbeeld de arbeidersgezinnen van Nederlandse afkomst die al hun hele leven in de wijk wonen en bewoners met een migratie-achtergrond. Iedereen uit de wijk (of de straat waarvoorgekookt is) was welkom, zo leerden we elkaar kennen en is de drempel om vaker een gesprek met elkaar aan te gaan of elkaar waar nodig aan te spreken op bijvoorbeeld overlast een stuk lager. Hierdoor ontstaat meer begrip en respect voor elkaar en is de stap om elkaar een keer te helpen als de ander dat nodig heeft ook kleiner.