20-1910_BRTW_Banner-nieuwspagina-header-01-aspect-ratio-1903-386
Home

Huizen van de Wijk gefaseerd meer open

De overheidsmaatregelen zijn verder versoepeld. Dat betekent voor de Huizen van de Wijk in Prins Alexander dat de deuren nog verder open kunnen. Er kunnen weer meer activiteiten plaatsvinden en  met meer personen. Uiteraard wel rekening houdend met veiligheid voor de wijkbewoners, buurtwerkers en medewerkers van onze partners. Vanaf 1 juli zijn jong en oud welkom met in acht name van de volgende voorwaarden.

 • (Hulp)vragen worden zoveel als mogelijk telefonisch of digitaal afgehandeld.
 • We zijn open voor spreekuren (aanmeldingen, intakegesprekken, hulpvragen etc.), maar alleen op afspraak. Voorafgaand aan de afspraak vindt een telefonisch intakegesprek plaats om na te gaan of u geen fysieke klachten heeft die corona gerelateerd zijn. U komt alleen naar de afspraak tenzij het niet anders kan. In dat geval mag u 1 persoon meenemen ter ondersteuning.
 • Er zijn er weer groepsbijeenkomsten voor de jeugd tot 12 jaar. Kinderen kunnen onder begeleiding naar het Huis van de Wijk komen. Daar worden ze bij de voordeur opgevangen. Ouders en/of begeleiders mogen niet naar binnen. Kinderen hoeven onderling geen afstand te houden, maar wel ten opzichte van de aanwezige volwassen.
 • Voor jongeren tussen 13 en 18 jaar worden ook weer activiteiten georganiseerd. Jongeren worden uitgenodigd om mee te denken over een toekomst in de anderhalve meter samenleving.
 • Er mogen maximaal 100 personen (exclusief medewerkers) in een Huis van de Wijk, maar wel met afstand van 1,5 meter (mits de ruimte dit toelaat).
 • Restauratieve voorzieningen in de Huizen van de Wijk gaan weer open. En ontmoetingen zijn weer toegestaan. Bij aankomst vindt een gezondheidscheck plaats.
 • Zingen in een koor mag weer. Koorzangers moeten afstand houden van elkaar, minimaal 1,5 meter, met als aanvullend advies niet in rijen achter elkaar te gaan staan, maar in een zigzagformatie. Spreekkoren, meezingen en schreeuwen in groepsverband, zoals bij sportwedstrijden, blijven verboden, omdat dan de omstandigheden niet controleerbaar zijn.
 • Sportactiviteiten met spelcontact, wedstrijden en toeschouwers zijn toegestaan. Binnensport kan weer van start.

Verder blijven de volgende regels van toepassing:

 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen;
 • Was de handen zo vaak mogelijk;
 • Schud geen handen;
 • Hoest/nies in de binnenkant van de elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes om de neus te snuiten en gooi deze daarna weg;

Wijkbewoners met verkoudheidsklachten met koorts en/of benauwdheid mogen wij uit voorzorg niet toelaten in het Huis van de Wijk. Heeft u klachten als koorts, luchtwegklachten zoals hoesten, verkoudheid, niezen of kortademigheid, kom dan NIET naar het Huis van de Wijk.

Het bovengenoemde geldt tot nader order. Bij wijzigingen brengen wij u op de hoogte.  Voor meer informatie kunt u bellen naar (010) 455 37 99 of mailen naar info@buurtwerk.nl