20-1910_BRTW_Banner-nieuwspagina-header-01-aspect-ratio-1903-386
Home

Buurtwerk nieuwe uitvoerder jongerenwerk Vijfheerenlanden

Met ingang van 1 januari 2021 gaat Buurtwerk het jongerenwerk in Vijfheerenlanden uitvoeren. Deze gemeente heeft als missie jongeren op te laten groeien tot zelfstandige en verantwoordelijke burgers, zodat zij een actieve en sociale bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Buurtwerk draagt hier graag aan bij. “Wij gaan voor krachtige buurten en kernen, waarin het goed opgroeien is en iedereen participeert op zijn of haar eigen manier. Wijkgericht, samenwerkingsgericht en resultaatgericht”, aldus Tanja Jagtenberg, directeur bij Buurtwerk.

Actief op alle fronten

“Jongeren verdienen het om mee te kunnen doen, denken en praten. Niet volgens één recept, maar op een manier die bij hun past”, zegt Tanja Jagtenberg. “Ons jongerenwerk richt zich op alle jongeren tussen de 10 en 23 jaar met collectieve activiteiten. We benaderen jongeren daar waar ze te vinden zijn, zoals op school, op straat en bij (informele) ontmoetingsplekken. Of online op sociale media.

Voor alle jongeren

De jongerenwerkers van Buurtwerk activeren jongeren om hun eigen activiteiten te produceren in plaats van hoofdzakelijk te consumeren. “Het stimuleren van een gezonde leefstijl is een integraal onderdeel van ons werk en een thema waar we specifieke activiteiten op inzetten”, vertelt Tanja. Daarnaast vervullen de jongerenwerkers een signalerende en coachende rol voor jongeren in kwetsbare situaties met verhoogd risico en/of beginnend lichte problematiek. “Maar wij zijn er ook voor jongeren met zware problematiek”, vult Tanja aan.

Afscheid

De gunning aan Buurtwerk betekent automatisch dat er afscheid wordt genomen van de huidige partners. “Ik ben alle andere partijen erg dankbaar voor hun inzet van de afgelopen jaren voor de jongeren in onze gemeente. Jullie hebben goed en belangrijk werk geleverd en altijd vanuit een prettige samenwerking met ons als gemeente”, aldus wethouder Tirtsa Kamstra.

Samenwerking

Het Buurtwerkteam in Vijfheerenlanden zal bestaan uit vier jongerenwerkers inclusief een meewerkend teamleider. De werving is inmiddels gestart.

“Ik kijk uit naar deze nieuwe fase en de meer centrale aanpak. Ik heb er alle vertrouwen in dat deze nieuwe samenwerking mooie resultaten gaat opleveren en dat het onze jongeren in Vijfheerenlanden, die dat nodig hebben, veel gaat brengen”, aldus wethouder Tirtsa Kamstra.