Nieuwkomers-web-aspect-ratio-1903-386
Home

Nieuwkomers

Buurtwerk en Gezondheidsvoorlichters voeren de stedelijke integratieopdracht ‘Nieuw in Rotterdam’ uit. Wij maken nieuwkomers wegwijs in Rotterdam, informeren hen over rechten en plichten, (on)geschreven regels, omgangsvormen en het belang van het leren van de Nederlandse taal. Ook leggen wij de verbinding naar netwerken in de buurt. Waar loop je als nieuwkomer tegenaan? Waar kan je meedoen en waar vind je taallessen en wat komt er allemaal kijken bij het inburgeren in Nederland.

Voorlichting

Onze voorlichting sluit aan op de participatieworkshops, als onderdeel van het inburgeringsexamen. Het gaat onder andere over zorg in Nederland, arbeid en vrijwilligerswerk in Nederland.

Netwerkvorming

We maken nieuwe Rotterdammers bekend met de wijk of stad, verwijzen door naar aanbod op het gebied van taal, cultuur, sport, ontmoeting en voorlichting in de eigen wijk.

Inburgeren

We ondersteunen nieuwkomers in het vinden van een school in de buurt en kunnen helpen bij het aanvragen inburgeringsexamens, registratie DUO enz.

We helpen u graag

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie? Klik hier voor meer informatie over Nieuw in Rotterdam. Of neem contact met ons op via nir@buurtwerk.nl.