Buurtwerk Logo

Nieuwe Rotterdammers wegwijs maken in de stad

Buurtwerk en VluchtelingenWerk voeren per 1 januari 2016 de stedelijke integratieopdracht Basis op Orde uit. Wij maken migranten die zich in 2016 of 2017 inschrijven in Rotterdam wegwijs in de stad. Dit doen we door te informeren over rechten en plichten,  ongeschreven) regels, omgangsvormen en het belang van het leren van de Nederlandse taal. Ook leggen wij de verbinding naar netwerken in de buurt. Met de integratiekaart inventariseren we waar mensen tegenaan lopen als nieuwkomer en waar hun interesses en mogelijkheden liggen. Zo kunnen we gericht voorlichten of toeleiden naar een voorziening in de stad. Nieuwe Rotterdammers kunnen bij ons terecht voor voorlichting, ondersteuning bij netwerkvorming en buurtverbinding.

Voorlichting voor nieuwkomers

Onze voorlichting over ‘hoe het werkt’ in Rotterdam en Nederland bestaat uit verschillende componenten:

  • Voorlichtingsbijeenkomsten, bijvoorbeeld over omgangsvormen in de praktijk, rechten en plichten of opvoeding en het schoolsysteem in Nederland.
  • Thuisvoorlichtingen voor moeilijk bereikbare en/of besloten groepen, waarbij we de gastvrouw/-heer vragen om andere nieuwkomers uit hun netwerk uit te nodigen.
  • In theatervorm verbeelden we (misverstanden over) omgangsvormen, normen en waarden. Aanvullend op gesproken en geschreven voorlichting kiezen we hiermee voor interactieve voorlichting in een ‘gemeenschappelijke taal’.
  • We verrijken bestaand taalaanbod met een lesmodule over ‘omgangsvormen in de praktijk’.

Netwerkvorming

Onze vrijwillige stadsgidsen maken nieuwe Rotterdammers bekend met de wijk of stad. Ze verwijzen door naar aanbod op het gebied van taal, cultuur, sport, ontmoeting en voorlichting. Ook beantwoorden de stadsgidsen vragen over ‘hoe het werkt’ in Rotterdam. Het zijn wandelende informatiepunten. Nieuwe Rotterdammers die het lastig vinden om de stap naar een netwerk daadwerkelijk te maken, koppelen we aan een maatje (netwerkversterker). Samen bouwen zij aan een netwerk. Bijvoorbeeld door samen een keer een kijkje te nemen bij een sportvereniging of bij de buren op de koffie te gaan.

Buurtverbinding

Buurtverbinding mobiliseert de aanwezige krachten in een wijk. Niet het zijn van gevestigde of nieuwe Rotterdammers staat centraal, maar iemands talenten en interesses. Samen met een aantal nieuwkomers gaan we de straat op en stellen vragen als: Wat zijn jouw dromen voor de wijk? Waar ben jij zelf heel goed in? Per wijk worden dromen en vaardigheden geïnventariseerd om vervolgens verbindingen te leggen met die van de nieuwkomers. Deze verbindingen zijn een startpunt voor nieuwe initiatieven. Wanneer initiatieven (professionele) ondersteuning nodig hebben, leggen we de verbinding met de welzijnsorganisatie in het gebied. Zo waarborgen we de duurzaamheid.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via nieuwinrotterdam@buurtwerk.nl.

Uitgelicht nieuws

Video

×