Home

Move On

Move On begon in oktober 2020. Move On is een nieuw project dat een directe aanpak biedt voor specifieke overlastgevende groepen. Deze doelgroep vraagt om stevig jongerenwerk. Move On is aanvullend op het reguliere, meer preventieve jongerenwerk. Met de uitbreiding van het jongerenwerk geven we prioriteit aan overlastgevende jongeren binnen Zoetermeer, om te voorkomen dat ze (verder) afglijden in het criminele circuit. Voor deze groep luidt de specifieke doelstelling: het bereiken van een duurzame gedragsverandering op het gebied van school, werk, vrije tijd, gezonde en sociale leefstijl. Met extra aandacht en expertise voor veiligheid, zorg, criminaliteit en overlast onder jongeren.

Move On werkt aan:

  • Voorkomen dat jongeren afglijden in het criminele circuit.
  • Complexe multi-problematiek.
  • Het welzijn van de jongere bevorderen middels de ZRM (zelfredzaamheidsmatrix).
  • Rust, veiligheid en leefbaarheid in de wijken.
  • Voorkomen en verminderen van overlast.
  • Intensievere samenwerking tussen het jongerenwerk en het veiligheidsnetwerk.

Aandachtsgebieden

  • Buurt: Oosterheem (met name de Eilanden & R-buurt).
  • Scholen: met name groep 7/8 (11/12 jaar).
  • Nieuwe aanwas: meelopers eerst, harde kern later.