Buurtwerk Logo

Kwaliteit in de sociale basis

Buurtwerk behaalt drie keurmerken

Successen delen we graag. In de afgelopen maanden is Buurtwerk getoetst op de kwaliteit van haar werk. Wat heel bijzonder is, is dat Buurtwerk drie verschillende keurmerken in ontvangst heeft mogen nemen. Sociaal Werk, het Rotterdams keurmerk Jongerenwerk en de ISO-normering hebben ons werk positief beoordeeld op kwaliteit en deskundigheid.

Audit Sociaal Werk

Een audit is een spannend moment. Toch ervaren wij dat als prettig, want zo leren we als organisatie steeds meer en daar groeien we van. Buurtwerk heeft ruim 80 medewerkers en het is dan ook een hele klus om het dagelijkse werk in goede banen te leiden. Het viel de auditoren van Sociaal Werk unaniem op met hoeveel passie de uitvoering het werk doet. Een groot compliment voor Buurtwerk en onze sociaal professionals in de frontlinie.

Eerste welzijnsorganisatie met keurmerk Social Werk

Een audit bestaat uit verschillende interviews met de directie, teamleiders en professionals. In de interviews komen het beleid ter sprake, het methodisch handelen en de bekendheid van protocollen die nodig zijn voor de uitvoering van het werk. Het keurmerk Sociaal Werk is nieuw voor ons. En met trots vertellen we dan ook dat we één van de eerste welzijnsorganisaties zijn die dit certificaat heeft ontvangen. Een compliment en stimulans om kwaliteit hoog te houden voor bewoners en buurten.

Ontwikkelpunten

Ontwikkelpunten zijn er ook. Zo willen we ons de komende tijd richten op onderzoek naar de uitkomsten van ons werk. Daarmee vergroten we het zicht in de effecten van onze diensten en methodisch handelen. Dat komt de dienstverlening ten goede en daar zijn onze bewoners eveneens bij gebaat. De contacten met (Hoge)scholen in de Randstad en de instroom van ‘young professionals’ in 2018 zijn daarbij van groot belang.

Waarom een keurmerk?

Dit betekent dat we kwaliteit leveren in onze begeleiding, onze welzijnsopdracht en ons jongerenwerk. Met goed opgeleide vakmensen zet Buurtwerk zich in voor “veerkrachtige buurten, waarin het goed opgroeien is en iedereen participeert op zijn of haar eigen manier.”

Uitgelicht nieuws

Video×