Buurtwerk Logo

Klachtenformulier

Klachtenprocedure Buurtwerk

Een van de kernwaarden van Buurtwerk is a ‘betrouwbaar’. Wij zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Buurtwerk levert kwaliteit en deskundigheid op alle facetten in ons werkgebied. Wij nemen altijd onze verantwoordelijkheid. Mocht het voorkomen dat u desondanks niet tevreden bent en een klacht wilt indienen dan kunt u dat via het klachtenformulier op deze pagina doen.

Voor medewerkers van Buurtwerk geldt een afwijkende procedure. Bekijk hiervoor het klachtenreglement via deze link.

Klachtenformulier

Indiener

Omschrijving klacht

Omschrijf hieronder de klacht zo precies mogelijk (vermeld datum, plaats, activiteit, medewerker van Buurtwerk die erbij betrokken was, eventuele andere betrokkenen, situatieschets enzovoort)
Bezig met versturen

 

Uitgelicht nieuws

Social media

Om de social-feed te kunnen bekijk moet u:

Video

Buurtwinkel Kralingseveer YouTube
Buurtwerk YouTube

×