Home

Kick-offweken

In de tweede en derde week van 2021 vonden de Kick-offweken plaats. In deze twee weken bekeken we kritisch onze opdrachten in Zoetermeer. Ook was er aandacht voor de verschillende talenten binnen het team en zochten we actief naar interne en externe verbindingen. Bovendien bespraken we de (Buurtwerk)methodieken. Zoals de krachtgerichte methodiek en projectmatig werken volgens de Plan-Do-Check-Act methode (PDCA).

Tastbare resultaten uit deze twee weken zijn:
• We hebben een goede start gemaakt met het Zoetermeer en teambreed inzichtelijk maken van onze Kritische Prestatie Indicatoren. Natuurlijk kennen wij onze opdracht, alleen hebben we nu een intern overzicht wie er (mede) verantwoordelijk is voor welke Kritische Prestatie Indicator (KPI).
• We hebben een online kalender gemaakt. Zo kunnen we al onze activiteiten en interne processen opslaan, goed anticiperen op het maken van verantwoordingen en inspelen op (landelijke en internationale) themadagen/weken. En we kunnen activiteiten afstemmen met lokale partners.
• Ieder teamlid heeft een start gemaakt met een individueel werkplan. Deze heeft een directe relatie met de twee punten hierboven. Het werkplan geeft antwoord op de vragen hoe vind, verbind en versterk jij de opdracht in relatie tot de KPI’s in Zoetermeer?
• Voor methodisch werken zijn de klokken weer gelijk gezet. Iedereen weet wat het vertrekpunt is, waarom we doen wat we doen, en hoe we dat doen. De golden circle why, what, how gebruiken we als onderligger.