Buurtwerk Logo

Huizen van de Wijk gefaseerd meer open

Huis van de Wijk

De overheidsmaatregelen versoepelen. Dat betekent dat voor de Huizen van de Wijk in Prins Alexander dat we stap voor stap naar volledige openstelling toewerken. Bij iedere stap wordt zorgvuldig gekeken naar de veiligheid voor de wijkbewoners, buurtwerkers en medewerkers van onze partners. We hervatten grotendeels de activiteiten en bijeenkomsten in het Huis van de Wijk voor een bredere doelgroep. Vanaf 15 juni zijn jong en oud weer welkom, maar nog wel onder bepaalde voorwaarden.

 • (Hulp)vragen worden zoveel als mogelijk telefonisch of digitaal afgehandeld.
 • We zijn open voor spreekuren (aanmeldingen, intakegesprekken, hulpvragen ect), maar alleen op afspraak. Open inloop is niet mogelijk. Voorafgaand aan de afspraak vindt een telefonische intakegesprek plaats om na te gaan of u geen fysieke klachten heeft die corona gerelateerd zijn. U komt alleen naar de afspraak tenzij het niet anders kan. In dat geval mag u 1 persoon meenemen ter ondersteuning.
 • Er zijn er weer groepsbijeenkomsten voor de jeugd tot 12 jaar. Kinderen kunnen onder begeleiding naar het Huis van de Wijk komen. Daar worden ze bij de voordeur opgevangen. Ouders en/of begeleiders mogen niet naar binnen.
 • Voor jongeren tussen 13 en 18 jaar worden ook weer activiteiten georganiseerd, maar met afstand van 1,5 meter en maximaal 30 per activiteit (mits de ruimte dit toelaat). Jongeren worden uitgenodigd om mee te denken over een toekomst in de anderhalve meter samenleving.
 • Er starten weer bijeenkomsten en activiteiten voor volwassenen. Ook hier geldt 1,5 meter afstand houden en maximaal 30 personen per activiteit (mits de ruimte dit toelaat).
 • Restauratieve voorzieningen in de Huizen van de Wijk blijven gesloten. Wel kan er koffie en thee geserveerd worden aan wijkbewoners die voor een activiteit in het Huis van de Wijk zijn. Samen eten in het Huis van de Wijk is beperkt tot het nuttigen van bijvoorbeeld kant en klare broodjes.

Verder gelden de volgende regels:

 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen;
 • Was de handen zo vaak mogelijk;
 • Schud geen handen;
 • Hoest/nies in de binnenkant van de elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes om de neus te snuiten en gooi deze daarna weg;
 • Maximaal 30 personen in het Huis van de Wijk (exclusief medewerkers);
 • Als een (hulp)vraag telefonisch/ digitaal afgehandeld kan worden, heeft dat de voorkeur;

Wijkbewoners met verkoudheidsklachten met koorts en/of benauwdheid zijn niet welkom in het Huis van de Wijk. Heeft u klachten als koorts, luchtwegklachten zoals hoesten, verkoudheid, niezen of kortademigheid, kom dan NIET naar het Huis van de Wijk.

Het bovengenoemde geldt totdat de maatregelen verder versoepeld worden. Bij wijzigingen brengen wij u op de hoogte. Voor meer informatie kunt u bellen naar (010) 455 37 99 of mailen naar info@buurtwerk.nl.

Uitgelicht nieuws

Video×