Buurtwerk.nl is nu onderdeel van gro-upNaar gro-up.nl
Jongerenwerk-Gouda-aspect-ratio-1903-386
Home

Buurtwerk in Gouda

Buurtwerk voert het jongerenwerk in de gemeente Gouda uit. De Goudse ambitie is om zoveel mogelijk jongens en meiden te bereiken die zich in een risicovolle of onveilige situatie bevinden. Om waar nodig een stukje mee te lopen en te helpen bij een positieve ontwikkeling. Vanuit onze krachtgerichte werkwijze dragen wij bij aan deze ambitie met schooljongerenwerk, meidenwerk, informatie en advies en ondersteuning van individuele jongeren. Dat doen we met een team van 7 gedreven medewerkers die de jongeren benaderen daar waar ze te vinden zijn, zoals  op school, op straten en pleinen, maar ook online op sociale media. Onze focus is gericht op jongeren in de leeftijd van 11 t/m 17 jaar, en in het bijzonder meiden en jongeren die risicovol gedrag en/of beginnende problematiek laten zien. De inzet is vroegtijdig te risico’s te signaleren en overlast op straat te voorkomen.

Onze aanpak is wijkgericht, samenwerkingsgericht en resultaatgericht.

 

Meer informatie
Wilt u meer informatie over ons jongerenwerk? Neem contact op met Hélène de Bruijn (regiomanager) via 010 455 3799 of helene.debruijn@buurtwerk.nl.