21-0387_BRTW_Banner-nieuwsbrief-berichten-website-024-aspect-ratio-1903-386
Home

Gezondheid en welzijn

Uit de praktijk blijkt dat ingrijpende gebeurtenissen of tegenslagen kunnen leiden tot gezondheidsklachten. En soms is er meer nodig dan alleen medicijnen. Dat de huisarts of specialist een recept uitschrijft voor een medicijn is gebruikelijk, maar een recept voor welzijn is bijzonder. Toch kan dat. Wij zoeken graag samen met u naar passende welzijnsactiviteiten of vrijwilligerswerk. Vanuit het oogpunt van positieve gezondheid helpen wij met name 55-plussers om gezond en vitaal oud(er) te worden. Bewoners van 75 jaar en ouder worden door ons en een team van getrainde vrijwilligers bezocht om te kijken hoe het gaat en te kijken of er speciale voorzieningen nodig zijn.

We hebben nauwe samenwerking met huisartsen, zorginstellingen en ggz-organisaties. Vanaf april 2021 zijn wij ook aangesloten op het ZorgDomein. Zo brengen we zorg, begeleiding en laagdrempelige toegang samen.

Mantelzorg
Buurtwerk zetten zich ook in voor mantelzorgers. Dit zijn mensen die zorgen voor een ander die het niet langer zelf kan. Mantelzorgers nemen een belangrijke taak op zich. Zorgen voor een familielid, buur of vriend die hulpbehoevend is, is zeer waardevol. Maar lange tijd voor iemand anders zorgen kan ook zwaar zijn. Daarom organiseren wij activiteiten om mantelzorgers te ondersteunen. Zo zijn er bijeenkomsten, voorlichtingen en de jaarlijkse Week van de Mantelzorg. Wilt u weten wat wij doen voor mantelzorgers, klik hier.

Memory Lane
Het Memory Lane Zorgscherm is een touchscreen dat door ouderen kan worden bediend zonder enige technische kennis. Het ziet eruit als een mooie digitale fotolijst, maar het biedt talloze slimme functies gericht op zorg en ontspanning Buurtwerk stelt Memory Lanes ter beschikking aan senioren die een mantelzorger hebben met een smartphone. Klik hier voor meer informatie.

Comfortwoning
In de Comfortwoning kunnen bezoekers kennismaken met (technologische) oplossingen waardoor langer zelfstandig thuis wonen mogelijk is. Veel producten waarvan gezegd wordt: “dat is handig, nooit aan gedacht!” De Comfortwoning Prins Alexander is opgezet door Buurtwerk in samenwerking met Lelie zorggroep, Zorg van Nu en Wooncompas.