Buurtwerk Logo

Extreme idealen en maatschappelijke spanningen

In het ambulant jongerenwerk op de straten van de Randstad is signalering een kerntaak. Een heel brede kerntaak wel te verstaan. Want onze professionals zijn alert op signalen van (jeugd)criminaliteit, sociale leefbaarheid, extreme idealen, loverboy-problematiek tot (hard) drugsgebruik. Onze jongerenwerkers herkennen en acteren op deze signalen.

Extreme idealen

Op sommige jongeren hebben de straat, criminaliteit, extreme ideeën en oudere jongeren met delinquent gedrag een sterke aantrekkingskracht. Sommige tieners, pubers of jongeren schieten alle kanten uit in hun zoektocht naar identiteit, om erbij te horen, in hun opvattingen over linkse of rechtse politiek en zingeving. Wanneer in deze zoektocht extreme vormen zichtbaar worden is het jongerenwerk betrokken. Daarnaast hebben zij een belangrijke rol in de aanpak van deze voorkomende jeugdproblematiek.

Aandacht voor de context en voedingsbodem

Want het jongerenwerk pakt de voedingsbodem aan door oog te hebben voor de context van jongeren. Dat doen zij door dialoog, verbinding en vanuit hun professionele werkrelatie. Zo bieden jongerenwerkers een tegengeluid, staan naast de jongere en versterken hun weerbaarheid. Dat doen zij door de oorzaken van en de extreme gedragingen, ideeën of overtuigingen, in context te plaatsen en zo inzichtelijk te maken. Daarnaast bieden onze professionals ook perspectief, door naast begrip ook te wijzen op mogelijkheden en zodoende gedrag (bij) te sturen.

Daarnaast vertalen jongerenwerkers het (groeps)gedrag naar samenwerkingspartners. Zij werken aan begrip en grip op wat er speelt, om vervolgens met de jongeren te werken aan ‘begrepen worden’. Door intensieve gesprekken, talentenprogramma’s en het inzetten van passende rolmodellen.

Samen met partners

Onze jongerenwerkers zijn streetwise én pedagogische verbindingsofficieren. Zij werken preventief, stimuleren participatie en bieden perspectief. Dat betekent ook corrigeren waar nodig is en de onvermoeibare inzet voor een inclusieve samenleving. Wij werken multidisciplinair. Samen dus met collega’s uit andere domeinen zoals het onderwijs, veiligheid, ondernemers en zorg. Zo brengen we signalen samen, hebben grip en zicht op lokale spanningen.

Wilt u meer weten over onze inzet op dit thema? Stuur dan een e-mail naar info@buurtwerk.nl.

Uitgelicht nieuws

Video×