Buurtwerk.nl is nu onderdeel van gro-upNaar gro-up.nl
buurtvilla-1-aspect-ratio-1903-386
Home

Buurtwerk in Dordrecht

Het Leerpark in Dordrecht is een wijk die draait om leren en ontwikkeling. Het Leerpark brengt ondernemers, scholieren, studenten en bewoners samen.

Kennis- en expertisecentrum Buurtvilla
Onder de naam Buurtvilla heeft Buurtwerk vanaf eind januari 2020 haar deuren geopend voor jongeren, studenten en alle omwonenden van het Leerpark. De Buurtvilla is een plek waar we onze expertise op het gebied van talentontwikkeling van jongeren en jongvolwassenen aanbieden. Bewoners en onderwijsinstellingen kunnen bij ons terecht voor workshops of voorlichtingsbijeenkomsten, bijvoorbeeld over social media en financiële weerbaarheid. In samenwerking met partners op het Leerpark zetten we innovatieve producten en projecten in op basis van onze vier pijlers:

  • armoede en schulden
  • sociale gezondheid
  • opvoeden en opgroeien
  • veerkrachtige wijken

Met het onderwijs (vmbo-scholen en het ROC Da Vinci) en onze zusterorganisatie COKD Kinderopvang versterken we de samenwerking tussen welzijn, kinderopvang, onderwijs en zorg en creëren we maatschappelijke waarde.

De inzet van Buurtwerk beperkt zich echter niet tot de Buurtvilla. Wij komen met ons aanbod desgewenst ook op locatie.

Verhuur
De Buurtvilla is beschikbaar voor verhuur voor bewoners en organisaties in de omgeving. Wit u een bijeenkomst organiseren of zoekt u bijvoorbeeld een ruimte voor een VVE-vergadering, dan bent u van harte welkom.

In verband met de coronamaatregelen is het maximum aantal gasten beperkt tot maximaal 30 en geldt een afstand van 1,5 meter.

Contactgegevens:
Leerparkpromenade 320
3312 KW  Dordrecht
E-mail: buurtvilla@buurtwerk.nl

Openingstijden:
Dinsdag- en donderdagmiddag
13.00 – 17.00 uur

Teamleden:

Naam Telefoonnummer
Anneke Zwart 06 – 23 92 39 60
Marrianne den Uil 06 – 31 26 99 79
Tom Boxman 06 – 13 77 74 47