Home

Doe jij ook mee?

Jongeren moeten door de coronamaatregelen op relatief veel leefgebieden inleveren terwijl zij zelf doorgaans niet tot een risicogroep behoren. Ze ervaren vaak meer dan andere leeftijdsgroepen mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst. Om die reden heeft het rijk extra middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten om jongeren en jongvolwassenen meer perspectief te bieden in coronatijd. Met dit Jeugdpakket kunnen gemeenten jongeren meer mogelijkheden bieden voor activiteiten en ontmoetingen, binnen de geldende beperkingen.

Buurtwerk heeft vanuit deze rijksmiddelen budget gekregen om in de maanden april, mei en juni extra activiteiten voor en door jongeren te organiseren. Onze jongerenwerkers bieden de jongeren leuke en laagdrempelige activiteiten met als doel te werken aan sociale competenties, extra aandacht te geven aan mentale weerbaarheid en de dialoog aan te gaan over corona en de moeilijke situatie waarin we ons nu bevinden.