Buurtwerk Logo

Diversity Group voor LHBTI-jongeren

In het project ‘Diversity Group’ faciliteren we contact en ontmoeting voor LHBTI-jongeren tussen 14 en 22 jaar. LHBTI staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender en interseksuelen. Met Diversity Group zorgen we voor aansluiting en inclusie. Zo willen we de oordelen, taboes en obstakels opheffen die jongeren ondervinden in hun ontwikkeling en identiteitsvorming.

Aansluiten, ook op digitale vindplekken

Met een bereik van ruim 30 jongeren is het een omvangrijk project, wat nog altijd groeit. Jongeren ontmoeten elkaar in wijkaccommodaties maar ook in digitale besloten groepen. Online contact via WhatsApp en Facebook-groepen zijn namelijk zeer toegankelijke en zijn eigentijdse manieren voor  aansluiting, vragen en antwoorden. Onze (online) jongerenwerkers zijn daar ook bij aangesloten.

Eerst begrijpen dan begrepen worden

Verder organiseren jongeren sociale en interactieve activiteiten, onze rol is adviserend en faciliterend. Denk bij activiteiten aan peer-to-peer support, themadialogen, ludieke acties en voorlichtingen op scholen. Dit doen wij om bewustwording te vergroten, pesten te reduceren en weerbaarheid te versterken. Met themagesprekken verminderen we mogelijke taboes op homoseksualiteit en diversiteit.

Zo worden thema’s als religie, familie, intergenerationele en culturele diversiteit aangesneden. Dat is pittig en juist daarom van meerwaarde. Juist door te begrijpen en begrepen te worden groeit acceptatie voor de ander en het andere. Naast debat en dialoog zijn we voorlichters. We informeren over en versterken de seksuele weerbaarheid van jongeren (meiden en jongens).

Verbinden en versterken

Diversity Group is ontstaan uit het verbinden van jongeren met vergelijkbare individuele hulpvragen. Uit deze verbinding ontstond  een veilige groep waarbinnen verhalen, informatie, adviezen en veel ervaringen zijn gedeeld. Deze jongeren werden ambassadeurs die met hun wijsheden en dilemma’s weer andere jongeren konden inspireren.

Veiligheid en openheid vormen belangrijk waarden voor deze ontmoetingsgroep. Dat is de basis  voor een sterke onderlinge samenhang en peer-to-peer support. Mede hierdoor signaleerden we tijdig achterliggende (stapel)problemen en is passende hulp ingezet.

Dag van het Jongerenwerk

In 2017 is Buurtwerk benaderd door Sociaal Werk om het project te presenteren tijdens de Dag van het Jongerenwerk. De nadruk lag daarbij op identiteitsontwikkeling van jongeren, normalisering en stigmatisering. Maar ook op de rol van sociaal professionals om de dialoog aan te wakkeren, gesprekken te voeren en te sturen. Juist bij jongeren met vragen over of worstelen met hun identiteit.

Wilt u meer weten over dit thema en onze aanpak? Stuur ons dan een e-mail via info@buurtwerk.nl.

Uitgelicht nieuws

Video×