Home

Buurtwerk Rotterdam sluit zich aan bij platform ZorgDomein

Buurtwerk Rotterdam Prins-Alexander is vanaf donderdag 15 april aangesloten bij platform ZorgDomein. Zo kunnen huisartsen gemakkelijk en snel de weg naar Buurtwerk vinden.

Samenwerking
De vraag waarmee patiënten bij huisartsen komen, is soms niet (alleen) fysiek. Eenzaamheid, vragen rondom opvoeding, behoefte aan bewegingsactiviteiten voor jong en oud of ondersteuning op financieel gebied kunnen ook onderwerp van gesprek zijn in de spreekkamer. Vraagstukken waarbij Buurtwerk kan helpen door middel van Welzijn op Recept. Maar dan moet de huisarts Buurtwerk wel gemakkelijk en snel weten te vinden. ZorgDomein draagt hier aan bij. Op een snelle en veilige manier doorverwijzen: dat is het doel van deze samenwerking.

Over ZorgDomein
ZorgDomein is een onafhankelijk, digitaal platform. Zorgverleners kunnen er de best mogelijke zorg regelen voor hun patiënten. Ruim 80.000 zorgprofessionals werken inmiddels met ZorgDomein. Waaronder bijna alle huisartsen en ziekenhuizen evenals andere praktijken en zorginstellingen zoals bijvoorbeeld GGZ-instellingen en fysiotherapeuten. Buurtwerk sluit zich aan als één van de eerste welzijnspartijen.

Veilig en vertrouwd
ZorgDomein verzorgt digitale informatie-uitwisseling tussen zorgverleners onderling, maar houdt zich niet bezig met medisch inhoudelijke zaken. Patiënten hoeven zich geen zorgen te maken over de veiligheid van het uitwisselen van gegevens.