Bewoners>

Welzijn

In gesprek raken, nieuwe mensen leren kennen, gezelligheid; welzijn begint met ontmoeten. Buurtwerk maakt ontmoeting mogelijk. U vindt onze mensen in de wijk, zij weten wat er nodig is voor uw welzijn. Een cursus yoga zorgt voor een gezond lijf en een goed gesprek, een praatje bij een kop koffie kan iemand doen opleven. Buurtwerk zorgt met verschillende projecten voor blijvende gezondheid bij mensen. Natuurlijk in samenwerking met huisartsen, diëtisten, fysiotherapeuten en leefstijlcoaches. Per gemeente kijken we waar onze hulp nodig is.

Werken aan welzijn doen we op drie niveaus:

Veerkrachtige buurten

Een fijn thuis is een belangrijke pijler voor een gezond welzijn. Een fijn thuis kan niet zonder een fijne buurt. Juist Buurtwerk weet hoe je buurten fijn maakt. Onze professionals vormen de oren en ogen van de wijk. Tijdens huisbezoeken aan ouderen, bij voorlichtingen, tijdens buurtrondes op straten en pleinen en in buurtaccommodaties pikken we signalen op. Als het om de veiligheid gaat vraagt de situatie om snel handelen. Maar vaak ook zetten we die signalen om in projecten.

Taal

Een fijne buurt, de eerste stap is elkaar begrijpen en begrepen worden. Daarom helpt Buurtwerk met taal. In Rotterdam door taalcurssen voor nieuwkomers en mensen met taalproblemen. Zij kunnen terecht bij een speciaal Taalpunt. Bewoners, vrijwilligers en verwijzers in deelgemeente Prins Alexander kunnen daar terecht voor aanmelding, intake en inschrijving voor taallessen.

Cohesie

Als u dan de taal (beter) kent, kunt u gelijk in gesprek. Buurtwerk brengt mensen namelijk met elkaar in contact. Ook gaan we zelf het gesprek aan. We brengen huisbezoeken aan ouderen, om eenzaamheid te voorkomen. En we komen op de koffie bij mensen die advies nodig hebben. Dat doen onze buurtwerkers, maar we zoeken ook naar actieve bewoners. Wordt u een rolmodel in uw wijk?

Initiatieven

Heeft u een goed idee wat de wijk leefbaarder maakt? Kom naar Buurtwerk! Wij omarmen uw idee en helpen bij het organiseren. U organiseert zelf, maar wij bieden ondersteuning waar nodig.

Buurtaccommodaties

Huis van de Wijk, de Buurtwerk bus; waar het kan trekt Buurtwerk een basis op in de buurt. Daar verzamelen we de initiatieven en komen activiteiten samen. Van daaruit moet de cohesie zich door de wijk gaan verspreiden.

Ook hebben we Wijkbedrijven. Ondernemers uit de buurt kunnen daar kantoor houden. In een wijkbedrijf vloeit de creativiteit rijkelijk.

Ontmoeten en ontwikkelen

Meedoen, naar eigen kunnen en op uw manier. Buurtwerk sluit aan bij de wensen, talenten en mogelijkheden van bewoners. Dankzij onze vrijwilligers kunnen we veel projecten draaien voor specifieke hulp. Van schuldhulpverlening tot huisbezoeken en van cursussen tot klusjes in de tuin en rondom het huis.

Ontmoeten

Ontmoeting organiseren wij met koffieochtenden, wijklunches en wijkkeukens. Door bewoners, om andere bewoners te leren kennen. Wilt u meer weten? Kijk in onze activiteitenfolder of kom langs in een van de Huizen van de Wijk.

Ontwikkelen

Buurtwerk organiseert het hele jaar door workshops en trainingen. Van opvoeding tot solliciteren, van budgetteren tot taallessen en van sportlessen tot vrijwilligerstrainingen. Wij bieden een gevarieerd aanbod aan cursussen in Prins Alexander. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? U bent van harte welkom in de Huizen van de Wijk.

Gezondheid en welzijn

Buurtwerk gaat uit van kracht. De eigen kracht van bewoners en de mogelijkheden in hun omgeving. Tegelijkertijd bewaken we daar ook de grenzen van. En waar het nodig is vullen we gericht aan met professionele ondersteuning of verwijzing naar specialistische zorg.

We vragen naar dromen en drijfveren. Naar dat wat wél energie geeft. Naast waarde creëren, werken we gelijktijdig aan hulpvragen die voorbij komen. Dat begint bij een solide basis en sociale vaardigheden.

Buurtwerk gelooft in duurzame oplossingen. Daarom brengen we mensen samen, altijd met een reden. Meedoen en ontmoeten zijn kerndelen van ons werk waarop we activiteiten ontwikkelen.

Sociale steun uit de directe omgeving leidt tot verbondenheid, waardoor mensen ergens bij horen en waardering krijgen. Vaak zijn dit de eerste stappen naar ‘beter in je vel zitten’. Vanuit slimme samenwerkingen dichtbij bewoners richten we ons op het ontwikkelen van talenten en vaardigheden.