21-0387_BRTW_Banner-nieuwsbrief-berichten-website-01-scaled-aspect-ratio-1903-386
Home

Jongeren

Buurtwerk is er voor alle jongeren van 10 tot 23 jaar. Ons doel is het versterken van de persoonlijke ontwikkeling en zorgen dat jongeren kunnen mee doen op alle niveaus van de samenleving. We focussen extra op jongeren die ondersteuning nodig hebben bij het opgroeien, in het bijzonder jongeren in kwetsbare situaties.

 Vinden, verbinden , versterken

 

Onze jongerenwerkers zoeken jongeren op in de wijk, op school, maar ook online via verschillende online media en gamefora. We leggen contact om de jongeren te leren kennen en te zorgen dat de jongeren ons kennen. Onze professionals richten zich op preventie, participatie en het bieden van perspectief. Zij zijn daarmee pedagogische verbindingsofficieren van talentontwikkeling, zorg en veiligheid. Namelijk door bruggen te slaan tussen de leefwereld van jongeren en de werkwereld van bureaus en balies (systeemdenken). Maar ook door jongeren te begeleiden naar voorziening op het gebied van sport, muziek en cultuur. De jongerenwerkers kennen de taal van de straat, de schoolcultuur en de werkvloer en daarmee fungeren zij als bruggenbouwers, Jongerenwerk doen we niet alleen. We werken samen met ouders, sleutelfiguren, onderwijs, ondernemers en andere welzijnspartijen. We organiseren samen met de jongeren verschillende activiteiten. Zo activeren en stimuleren we de ontwikkeling van talenten. Onze jongerenwerkers zetten zich ook in voor veilige en leefbare wijken. Zij spreken jongeren aan die zich buitensporig gedragen, geven opvolging bij overlastmeldingen of bemiddelen daar waar nodig is. Daarnaast geven de jongerenwerkers voorlichting op scholen en in de wijk, onder andere over alcohol, drugs, sociale media, scheiding van ouders, seks en sociale vaardigheden.

Jongerenwerkers zijn aanwezig op straat, verenigingen en komen ‘achter de voordeur’. Zij screenen de buurt op talenten, signalen van overlast(beleving) en vertalen deze naar passende ondersteuning. Die passende ondersteuning varieert dus. Van (groep)interventie tot doorverwijzing naar zorg en het omarmen van goede ideeën. We bieden support bij initiatieven en een luisterend oor, maar ook hulp bij vragen over onderwijs, geld, 18 jaar en dan?, relaties, gezondheid, vrije tijd en sociale media.

Trajectbegeleiding

Buurtwerk begeleidt jongeren die vragen of problemen hebben op het gebied van huisvesting, gezin, financiën, school, werk, dagbesteding, relaties, politie of justitie en vrijetijdsbesteding. Dit gebeurt in individuele coachingstrajecten. Trajectbegeleiders richten zich in het bijzonder op perspectief en educatie van jongeren. Bij voortijdig schoolverlaten of uitval brengen we een huisbezoek. We gaan dan met de jongere in gesprek over moeilijkheden en mogelijkheden.

Jongerenpanel

Jongeren zijn de toekomst en daarom is hun mening belangrijk. Om die reden zetten we samen met jongeren, panels op. Een jongerenpanel is er voor en door jongeren van 12 tot 23 jaar. Ze vertegenwoordigen andere jongeren en praten mee over projecten, activiteiten en beleid.

Schooljongerenwerk

Onze jongerenwerkers hebben inloopspreekuren op het voortgezet onderwijs. Een belangrijke samenwerking tussen jongerenwerk, welzijn en onderwijs. Op deze toegankelijke inlooppunten signaleren en bieden we in vroeg stadium financieel advies. Daarnaast geven we interactieve voorlichting over geldzaken, schulden en de toekomst. Want wat gebeurt er als je 18 jaar wordt? Met onze aanwezigheid op de scholen en in de wijken, maken we een krachtige verbinding tussen school en straat.

Informatie en advies

Zijn er vragen over werk, studie(financiering), leefstijl of administratie? Of zijn er zorgen thuis? Jongerenwerkers helpen met tips, steun en antwoorden. Zij kennen de mogelijkheden en bekijken  wat past in de situatie die speelt. Jongerenwerkers schakelen tussen zorg en (hulp)vragen of regelen dat tijdig de juiste hulp of zorg wordt ingeschakeld. Op deze manier brengen we problemen en perspectief samen. Op de achterkant van de folder staan onze contactgegevens. Stel gerust een vraag of loop eens naar binnen bij het Huis van de Wijk.