Buurtwerk Logo

Bestrijding sociaal isolement

Medewerkers en vrijwilligers van Buurtwerk gaan regelmatig op bezoek bij mensen van 75 jaar en ouder. Uit deze huisbezoeken blijkt dat een groeiende groep ouderen in een sociaal isolement zit. Veel mensen geven aan behoefte te hebben aan meer sociale contacten. Buurtwerk helpt hier graag bij. Wij koppelen vrijwilligers aan sociaal geA?soleerde buurtbewoners op basis van behoefte en persoonlijke eigenschappen. Buurtwerk begeleidt de vrijwilligers door middel van intervisie- en verdiepingsbijeenkomsten.

Ondersteuning op maat

Iedere deelnemer heeft andere behoeften. De ondersteuning wordt hierop aangepast. Denk aan herstel van vertrouwen in eigen kracht, het opbouwen van zelfvertrouwen of het ontwikkelen van een sociaal netwerk door activering, sociale integratie en participatie. Hierbij wordt altijd een vrijwilliger gezocht waarmee het klikt. En die de juiste vaardigheden heeft om te helpen.

Voorbeelden van ondersteuning

  • Ontwikkelen van een vast leefritme.
  • Ontwikkelen, herontdekken en onderhouden van een sociaal netwerk.
  • Aangaan en nakomen van maatschappelijke verplichtingen.
  • Bijhouden van de huishoudelijke administratie.
  • Ondernemen van activiteiten op recreatief en sportief gebied.
  • Op zoek gaan naar vrijwilligerswerk of een andere vorm van maatschappelijke betrokkenheid.
  • Volgen van cursussen.
  • Beantwoorden van levensbeschouwelijke vragen en het zoeken van zingeving in het leven.

Werkwijze

De deelnemer bepaalt de richting en het doel, ondersteund door de vrijwilliger. De vrijwilliger wordt gecoacht door een professionele sociaal makelaar. Deze gezamenlijke ondersteuning zorgt voor het hoogst haalbare resultaat: verwijdering van het sociaal isolement.

Uitgelicht nieuws

Video

×