Buurtwerk Logo

Nieuwkomers

Basis op Orde

het verwoorden van waarden
Buurtwerk en VluchtelingenWerk voeren per 1 januari 2016 de stedelijke integratieopdracht Basis op Orde uit. Wij maken migranten die zich in 2016 of 2017 inschrijven in Rotterdam wegwijs in de stad. We informeren hen over rechten en plichten, (on)geschreven regels, omgangsvormen en het belang van het leren van de Nederlandse taal. Ook leggen wij de verbinding naar netwerken in de buurt. Waar loop je als nieuwkomer tegenaan? Welke interesses heeft iemand?

Voorlichting

Onze voorlichting bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Voorlichtingsbijeenkomsten, bijvoorbeeld over omgangsvormen in de praktijk, rechten en plichten of opvoeding en het schoolsysteem in Nederland.
  • Thuisvoorlichtingen voor moeilijk bereikbare en/of besloten groepen waarbij we de gastvrouw/-heer vragen om andere nieuwkomers uit hun netwerk uit te nodigen.
  • In theatervorm verbeelden we (misverstanden over) omgangsvormen, normen en waarden.
  • We vullen bestaand taalaanbod aan met een lesmodule over ‘omgangsvormen in de praktijk’.

Netwerkvorming

Onze stadsgidsen maken nieuwe Rotterdammers bekend met de wijk of stad. Ze verwijzen door naar aanbod op het gebied van taal, cultuur, sport, ontmoeting en voorlichting. Ook beantwoorden de stadsgidsen vragen over ‘hoe het werkt’ in Rotterdam. Nieuwe Rotterdammers die het lastig vinden om te netwerken, koppelen we aan een maatje. Samen bouwen zij aan een netwerk. Bijvoorbeeld door samen een keer te kijken bij een sportvereniging of bij de buren op de koffie te gaan.

Buurtverbinding

Buurtverbinding gaat op zoek naar iemands talenten en interesses. Samen met een aantal nieuwkomers gaan we de straat op en stellen vragen als: “Wat zijn jouw dromen voor de wijk? Waar ben jij zelf heel goed in?” Per wijk worden dromen en vaardigheden geïnventariseerd om vervolgens verbindingen te leggen met die van de nieuwkomers. Deze verbindingen zijn een startpunt voor nieuwe initiatieven. Als initiatieven (professionele) ondersteuning nodig hebben, leggen we de verbinding met de welzijnsorganisatie in het gebied. Zo waarborgen we de duurzaamheid.

We helpen u graag

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via nieuwinrotterdam@buurtwerk.nl.
Download de Taalmodule.
Download de flyer.
Click here for the English version.

Uitgelicht nieuws

Social media

Om de social-feed te kunnen bekijk moet u:

Video

Buurtwinkel Kralingseveer YouTube
Buurtwerk YouTube

×