Buurtwerk Logo

Asset-Mapping

Het jongerenwerk in Zoetermeer is altijd op zoek naar de potenties van bewoners en jongeren. Dromen, kansen en capaciteiten van de jongeren en de wijk, zijn de basis voor Asset-Mapping.

Asset-Mapping in Zoetermeer

Het maakt gebruik van de grondbeginselen van Asset Based Community Development (ABCD). ‘Assets’ zijn alle middelen, talenten en vaardigheden die lokaal kunnen worden ingezet om de leefomgeving te verbeteren. Deze methode brengt sociale relaties tot stand tussen mensen die anders niet snel met elkaar in contact zouden komen. De eigen kracht van bewoners is het uitgangspunt om van binnenuit aan vitale buurten te werken.

In Zoetermeer gaan jongeren samen met de jongerenwerkers de straat op om met leeftijdsgenoten, andere bewoners en sleutelfiguren in gesprek te gaan. Ze stellen vragen als:

  • Wat zouden jouw dromen zijn voor de wijk?
  • Waar ben jij zelf heel erg goed in of wat vind je leuk om te doen?

Deze gesprekken hebben een positieve insteek. Naar belemmeringen in de wijk wordt niet specifiek gevraagd, maar deze komen vaak vanzelf ter sprake.

Voor en door de jeugd

Per wijk worden dromen en mogelijkheden geïnventariseerd in een Asset-Map (zie afbeelding) om vervolgens verbindingen te leggen tussen ‘bronnen’. Bijvoorbeeld tussen moeders die aangeven dat ze tienermeidenactiviteiten in de buurt missen, een jongere die graag iets voor leeftijdsgenoten wil organiseren, en een organisatie die ruimte aanbiedt waar dit kan plaatsvinden. Deze verbinding is een startpunt voor nieuwe initiatieven voor de jeugd en door de jeugd. De jongerenwerker is connector, en ziet waar de gaten zich bevinden. Met jongeren en bewoners worden strategieën bedacht om deze gaten te vullen.

Uitgelicht nieuws

Video

×